Kampsak: Martin Henriksen er fraksjonsleder for Arbeiderpartiet i Utdannings- og forskningskomiteen. Nå håper de på gjennomslag for deres nyeste kampsak: Studentombud ved alle høyere utdanningsinstitusjoner. Foto: arkiv
Kampsak: Martin Henriksen er fraksjonsleder for Arbeiderpartiet i Utdannings- og forskningskomiteen. Nå håper de på gjennomslag for deres nyeste kampsak: Studentombud ved alle høyere utdanningsinstitusjoner. Foto: arkiv

Arbei­der­par­tiet krever student­ombud ved alle insti­tu­sjoner

Arbeiderpartiet la denne uken frem et representantforslag om å lovfeste studentombud ved alle høyere utdanningsinstitusjoner, noe Venstre tidligere i år stemte mot. –⁠ Venstre skal liksom være studentpartiet. Flaut! sier Jens Lægreid.

–⁠ Vi kan ikke sitte på et kontor på Stortinget og hjelpe en enkeltstudent i Alta med en sak om trakassering, sier Martin Henriksen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og medlem av Utdannings- og forskningskomiteen.

I et representantforslag til Stortinget ber Arbeiderpartiet regjeringen om å lovfeste alle høyere utdanningsinstitusjoner å etablere studentombud, alene eller i samarbeid med andre institusjoner. Henriksen mener det å ha tilgang til et studentombud er noe som burde være en mulighet for alle studenter.

Da UiO fikk Norges første studentombud i 2013 økte antall henvendelser om trakassering drastisk. Dette viser at ordningen fyller et tomrom, mener Henriksen.

– Å ha en uavhengig aktør med juridisk kompetanse som kan bistå og veilede studenter styrker både studentene selv og institusjonene.

Camilla ble seksuelt trakassert av en medstudent: –⁠ Jeg fant meg i litt for mye

Noen må være på studentenes side

Henriksen mener det er mange ting som selv ikke studentdemokratiet kan eller bør hjelpe studentene med.

–⁠ Studentene trenger å vite at det er noen som er fullt og helt på deres side, og som kan følge dem opp i alvorlige enkeltsaker og lose dem gjennom systemet.

Les også! Veronica Orderud ville bli studentombud

Han mener ombudet er viktig både i de alvorlige sakene, og i de litt mindre enkeltsakene. Som ny student kan det være vanskelig å skulle navigere gjennom systemet alene.

–⁠ De fleste som har studert ved høyskole eller universitet vet at å stå ung og alene på bar bakke er krevende i seg selv, hvis man i tillegg for eksempel opplever trakassering er det vanskelig å vite hvordan man skal håndtere det.

Trenger kompetansepersoner

Da studentombudsaken var oppe i Stortinget tidligere i år, stemte Venstre i mot forslaget.

–⁠ De mente at det ikke var behov for studentombud på hver institusjon, da stortingspolitikerne uansett er der for studentene.

Dette resonnementet synes Arbeiderparti-politikeren det er vanskelig å forstå, fordi å skulle representere studentene fra Stortinget medfører en god del avstand.

–⁠ Uavhengige kompetansepersoner må være til stede på institusjonene. Vi kan ikke sitte på et kontor på Stortinget og hjelpe en enkeltstudent i Alta med en sak om trakassering.

Videre gir Henriksen ros til studentpolitikere som har stått på for saken som nå endelig kan få gjennomslag, og sier saken er viktig for Arbeiderpartiet

–⁠ Vi prioriterer denne saken høyt. Dette er vårt andre forslag i år, og vi håper virkelig at det får gjennomslag.

Les mer: Studentene strømmer til ombudet

Flaut for «studentpartiet» Venstre

Leder av Studentparlamentet ved UiO, Jens Lægreid, er veldig positiv til forslaget fra Arbeiderparitet, og synes det er flaut for Venstre at de tidligere i år stemte mot dette.

–⁠ Venstre skal liksom være studentpartiet, også klarer de ikke å se at det er studentombudet som best ivaretar studentenes rettigheter. Det er ironisk at Venstre, det eldste partiet på Stortinget, enda ikke har klart å lage en læringsmiljølov. Det er flaut!

Lægreid mener lovfestet studentombud er viktig fordi det handler om at man som student går fra en fase i livet med faste rammer og trygghet, til en tilværelse med høy grad av usikkerhet. Som student trenger man gode sikkerhetssystemer som kan fange opp dette.

–⁠ Det er ikke lett å stå på krava som 20 åring nyinnflyttet til Oslo, man trenger noen som kan bistå.

–⁠ Vil det være en seier for studentdemokratiet dersom forslaget går gjennom?

–⁠ Absolutt. Først og fremst er det en seier for studentene som vil få sine rettigheter ivaretatt i større grad.