Stor fast­lege­test: SiO Helse er blant Oslos dårligste fastleger

Studenthelsetjenesten er nummer 112 av 154 testede fastlegekontor i Oslo.

Forbrukerrådet undersøker i en nylig publisert test hvordan fastlegekontor over hele landet møter brukere av tjenesten. De ender blant den dårligste tredjedelen av legekontor i hovedstaden.

Forbrukerrådet har målt fastlegekontorene på konkret info, generell info, digital kontakt og konkret service. Gjennom telefon- og mailhenvendelser, samt gjennomgang av nettside, har fastlegekontorene fått poeng på en skala fra 0-100.

SiO Helse ender med en poengsum på 44,7, mens vinnerkontoret Fastlegene Colosseum scorer 75,6 av 100.

Har du lest? SiO Helse flytter fra Blindern

–⁠ Ikke godt nok

Trond Morten Nejad-Trondsen, direktør i SiO Helse og Rådgivning, er klar på at arbeidet med konkrete forbedringer allerede er i gang.

–⁠ Undersøkelsen er veldig nyttig for oss, selv om vi gjerne skulle scoret bedre. Vi har i etterkant kontaktet Forbrukerrådet og fått tilsendt et grundigere underlag, og vil nå jobbe videre med konkrete forbedringsområder, sier Trondsen.

Hvorfor gjør SiO Helse det så dårlig i forhold til andre fastlegekontor i Oslo?

–⁠ SiO Helse havner rundt snittet for Oslo, men dette er ikke godt nok da vi har en stor og omfattende tjeneste med ambisjoner om å levere god tilgjengelighet og service, svarer Trondsen.

Mange flere oppsøker psykisk helse-help: – Godt nytt

Kartlegger mangler

Leder for fakta og analyse i Forbrukerrådet, Jarle Oppedal, mener testen er viktig for en forbedret brukeropplevelse av fastlegetjenesten, da den kartlegger vesentlige mangler.

–⁠ Inngangen for oss er brukeropplevelsen før du blir pasient, hvor situasjonen er at vi skal velge fastlege. Finnes det informasjon nok til å gjøre et informert valg, og er den isåfall god og relevant?, spør han og legger til:

–⁠ Når fastlegelista er full forholder man seg bare til de som er innafor og ikke de utafor. De som er utafor må også velge, og det må vi sette søkelyset på, sier Oppedal.

Yogatrend: Fra Agra til Athletica

Ambisjoner digitalt

Området i testen SiO Helse scorer lavest på, med 15 poeng, er konkret info. Oppedal i Forbrukerrådet beskriver dette som de spesifikke tjenestene tilknyttet praksis og leger kontorene tilbyr. Om kontorene ikke tilbød tjenester som prøvetime, alternative konsultasjonsformer eller utvidet informasjon om fastlegene, fikk de også en lavere poengsum.

–⁠ Vi straffes hardt i testen på konkret informasjon. Vi mistenker at det kan være vanskelig å finne informasjonen på våre nettsider, sier Trondsen.

Han forteller at det for tiden utvikles digitale løsninger for å forenkle timebestilling og ankomstregistrering.

–⁠ Vi jobber også med mål om bedre tilgjengelighet med chat og video, når det kan leveres trygt og sikkert, sier Trondsen.