I arbeidsutvalget: Henrik Paulsen Mandelid og Kristine Berg Heggelund jobber fulltid i Studentparlamentet ved UiO, i tillegg til å sitte i universitetsstyret.
I arbeidsutvalget: Henrik Paulsen Mandelid og Kristine Berg Heggelund jobber fulltid i Studentparlamentet ved UiO, i tillegg til å sitte i universitetsstyret.

Student­re­pre­sen­tanter nekter å si om de støtter psyko­logi­stu­den­tene

Studentenes representanter i universitetsstyret nekter å si hva de kommer til å stemme på morgendagens møte. Professor Erling Sandmo er derimot soleklar på at han vil gå imot det foreslåtte vedtaket.

I morgen er det klart for universitetsstyremøte. Der skal blant annet saken om klinikken på Psykologisk institutt debatteres, og vedtak skal fattes.

Om universitetsdirektør Gunn-Elin Bjørneboe får det som hun vil får hun fullmakt til å forsette forhandlingene med Lovisenberg diakonale sykehus om flytte klinikken fra Psykologisk institutt.

I tillegg skal styret vedta om det var riktig å stenge klinikken med umiddelbar virkning.

Siden klinikken ble stengt for to uker siden har det vært stor misnøye, særlig blant studentene på PSI. Flere har uttrykt at de føler seg overkjørt. I tillegg frykter mange at undervisningstilbudet vil bli svekket om klinikken blir flyttet ut av instituttet.

Sterke reaksjoner fra studentene: Teipet munnen i protest

Vil ikke kommentere

Universitetsstyre består av elleve medlemmer. Kristine Berg Heggelund og Henrik Paulsen Mandelid representerer studentene. Ingen av disse vil imidlertid kommentere om de kommer til å stemme imot vedtaket om å fortsette forhandlingene med Lovisenberg og dermed fortsette prosessen mot å flytte klinikken ut av PSI.

–⁠ Jeg mener denne diskusjonen burde tas på styremøtet, sier Mandelid til Universitas.

Heggelund ble fremstilt følgende spørsmål fra Universitas:

Hva synes du om prosessen så langt?

Kommer du til å stemme mot forslaget om å gi fullmakt til universitetsdirektøren?

Studentene har vært veldig klare på at de ønsker klinikken på UiO. Hører du på dem?

–⁠ Det har jeg ikke noen kommentar til. Jeg er fortsatt i en prosess av å forberede meg til møtet, sier hun.

Har du lest? Juridisk rapport avdekket flere avvik

–⁠ Ting har gått veldig fort

En som imidlertid er klar på hva han kommer til stemme er professor og styremedlem Erling Sandmo. Han stemmer i mot forslaget fra universitetsdirektøren.

–⁠ Ting har gått veldig fort. I dette vedtaket er det flere spørsmål som bør holdes fra hverandre. En ting er stenging er av klinikken. Et annet spørsmål er hvor den skal være, og dermed forankret, og hvilket faglig tilbud klinikken skal gi. Det er ikke sikkert det siste er en styresak, sier Sandmo.

Han mener det viktig at beslutningen tas tilbake til instituttet.

–⁠ Det viktig å ha en ordinær demokratisk prosess rundt dette der beslutningen tas tilbake til fagmiljøene gjennom blant annet instituttstyre på PSI.

Styremøtet starter imorgen klokken 10 i Professorboligen i sentrum. Behandlingen av vedtaket om klinikken på PSI går for åpne dører.

Stor reportasje fra PSI: Derfor er de så sinte