Bekymret: Øyvind Valestrand Read (24) og Peder Graham Guttormsen(20) frykter studenter med Westerdals-vitnemål skal knabbe jobber foran dem.
Bekymret: Øyvind Valestrand Read (24) og Peder Graham Guttormsen(20) frykter studenter med Westerdals-vitnemål skal knabbe jobber foran dem.

Utsetter fusjo­ne­ring for å sikre Westerdals-vitnemål

Sisteårsstudenter får Westerdals på vitnemålet. Det gjør ikke andreårsstudenten Martine Hasvold. –⁠ Jeg føler meg egentlig litt snytt, sier hun.

–⁠ Jeg føler meg egentlig litt snytt siden de har sagt at dette ikke ville påvirke oss, sier Martine Argentina Gjeterud Hasvold (24), som går andreåret på bachelorprogrammet i Film og Tv på Westerdals.

Fikk du med deg? Westerdals-studenter frykter for skolens sjel

I mars 2017 kjøpte Høyskolen Kristiania opp alle aksjene fra Anton B. Nilsens utdanningsstiftelse Westerdals Oslo ACT. De private høyskolene skal fusjoneres for sammen å utgjøre én stor utdanningsinstitusjon. Dette vil ha følger for hva som kommer til å stå på vitnemålene til mange av studentene.

–⁠ Jeg fikk akkurat vite at det kommer til å stå Høyskolen Kristiania på vitnemålet mitt. Dette visste jeg ikke om på forhånd, sier Øyvind Valestrand Read (24), som er førsteårsstudent ved bachelorprogrammet i Film og Tv på Westerdals Oslo ACT.

Høyskolen Kristiania-rektor: Vil ikke endre Westerdals-navnet

Til tross for at lærerne ved skolen har informert førsteårsstudentene om at dette ikke vil påvirke dem, har de inntrykk av at fusjonen vil gjøre en forskjell for dem.

–⁠ Det som er litt av problemet her, er at Westerdals har et mye bedre renommé og rykte i filmbransjen enn Høyskolen Kristiania. Derfor blir vitnemåls-spørsmålet ganske viktig for oss studenter, samtidig som det utgjør en reell bekymring for fremtiden min, sier Read.

–⁠ Det er mange som søkte seg nettopp hit på grunn av navnet og ryktet til Westerdals, sier medstudent Peder Graham Guttormsen (20).

Utsetter fusjonen

Og de er ikke de eneste som har hatt spørsmål om vitnemål. I et brev til Kunnskapsdepartementet, som Universitas har fått innsyn i, spør Høyskolen Kristiania om råd fra Kunnskapsdepartementet i forbindelse med problematikk tilknyttet vitnemål og fusjonering.

Jeg kommer til å si eksplisitt på intervju at jeg har gått på Westerdals

Maren Klakegg

Høyskolen er usikre på mulighetene for å tilby studentene rene Westerdals-vitnemål etter sammenslåingen. Dette har de lovet studentene som går ut våren våren 2018, kommer det frem i brevet.

I fjor: Fersk Westerdals-rektor bekymret for fremtiden

Kunnskapsdepartementetet setter imidlertid en kjapp stopper for de planene. Seniorrådgiver i Kunnskapsdepartementet, Erling H. Dietrichson, forteller at det er institusjonen hvor kandidaten fullførte utdanningen som kan utstede vitnemål.

–⁠ Høyskolen Kristiania vil også utstede vitnemål til de kandidatene som startet utdanningen på Westerdals før sammenslåingen, sier Dietrichson.

I utgangspunktet var planen å fusjonere HK og Westerdals 1. januar 2018. Nå er fusjonen utsatt til 1.august 2018 for å imøtekomme studentens ønske.

–⁠ Studentene som går 3 året nå har vært veldig tydelig på at de ønsker rene Westerdals-vitnemål. Da vi offentliggjorde oppkjøpet av Westerdals, forsikret vi at avgangskandidatene for 2018 ville få et vitnemål fra Westerdals Oslo ACT. Vi har utsatt fusjonen nettopp for å imøtekomme studentene, fordi vi forstår at dette er viktig for dem, sier Stein Oddvar Evensen, markeds- og kommunikasjonsdirektør ved Høyskolen Kristiania og legger til at det er strenge krav til hvordan vitnemål skal se ut.

–⁠ Vi ser på mulighetene for hvordan Westerdals kan fremkomme på vitnemål, ikke ulikt UiO sin praksis, sier Evensen.

Westerdals-søksmålet: Dette må du vite

Resultatet: Westerdals dømt til å betale 30 millioner

Drømmen om rene Westerdals-vitnemål

Studenter som går ut senere enn 2018 vil dermed få vitnemål utsendt fra Høyskolen Kristiania. Det er ikke alle like fornøyde med.

–⁠ Det er viktig for meg at det er tydelig at det er Westerdals jeg er uteksaminert fra, sier Maren Klakegg (22), som går andreåret på bachelorprogrammet i Film og TV, og får dermed Høyskolen Kristiania på vitnemålet sitt.

Hun sitter sammen med Martine Argentina Gjeterud Hasvold og Asbjørn Lote (22). Ingen av dem er heller særlig fornøyde.

–⁠ Da jeg valgte studie var det viktig for meg at det var nettopp Westerdals, sier Hasvold.

Noen studenter mener det nye vitnemålet kan svekke deres muligheter på arbeidsmarkedet.

–⁠ Jeg kommer til å si eksplisitt på intervju at jeg har gått på Westerdals, sier Klakegg (22).

Også førsteårsstudenten Øyvind Valestrand Read er enig i dette.

–⁠ Jeg tror at i en fremtidig intervjusituasjon vil en som har rent Westerdals-vitnemål få jobben istedenfor meg – som har vitnemål fra Høyskolen.