Direktør for Helse­til­synet:– Den største forsk­nings­kan­dalen på over ti år

Direktør for helsetilsynet, Jan Fredrik Andresen, reagerer sterkt etter at to forskningsprosjekter på Norges Idrettshøyskole manglet de nødvendige godkjenningene.

–⁠ Det er absolutt skandaløst, utbryter Jan Fredrik Andresen, direktør for Helsetilsynet.

For ett år siden måtte høyskolen trekke en artikkel publisert på grunnlag av forskning som manglet de riktige godkjenningene, på tirsdag fikk høyskolen beskjed om å trekke ytterligere én artikkel, samt å destruere alt materialet fra prosjektet.

Har du lest? Innbrudd på NIH

–⁠ De har publisert ulovlige publikasjoner. De har hevdet at de har tillatelser de ikke har hatt, og sendt inn artikler til anerkjente internasjonale tidsskrifter. På den måten har de ført disse tidsskriftene bak lyset. Nå må de trekke disse publikasjonene tilbake fordi de er ulovlige, og de må destruere materialet, fordi de er innhentet på ulovlig vis, sier Andresen.

Godkjenningskluss

Det er de to forskningsprosjektene «Bronkial reaktivitet og luftveisinflammasjon hos toppidrettsutøvere i langrenn og skiskyting» og «Målemetoder for parasympatisk aktivitet» som er rammet. Forskningen ble utført på idrettsutøvere fra det norske skilandslaget.

–⁠ Det denne forskningen handlet om var å forstå hvorfor eliteutøvere utvikler astma i mye større grad enn andre, forklarer Lars Tore Rognlan, rektor ved NIH. Han understreker at skolen tar saken på største alvor.

Grunnen til at forskningen ses på som ulovlig, er at NIH manglet de nødvendige godkjenningene fra Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). Rognlan forteller at NIH vil rette seg etter kritikken fra Helsetilsynet.

–⁠ Det er en lang begrunnelse med mange momenter man kan diskuteres, men vi erkjenner konklusjonen, og vil følge pålegget om å trekke en artikkel og destruere materialet vi har produsert.

Rognlan som ny rektor: Det blir ingen stor revolusjon

–⁠ Veldig uvanlig

Andresen fra Helsetilsynet understreker at dette er et uvanlig fenomen.

–⁠ At en institusjon, som har en så lang tradisjon, og har drevet forskning i så mange år som NIH, snubler så alvorlig med tanke på regelverkskrav er absolutt merkelig.

Ikke bare er forkningsfeil uvanlig, Andersen mener at det i dette tilfellet dreier seg om en skandale av historiske proposjoner.

–⁠ Dette er den største forskningsskandalen siden den såkalte Sudbø-saken (Legen Jon Sudbø ble tatt for forskningsfusk i 2006, journ.anm.), og det er mange år siden, så dette er ikke noe som skjer ofte.

Har du sett?Nesten pallplass for NIH i prestisjefull kåring

Rektor Rognlan sier til Universitas at NIH har tatt, og vil fortsette å ta grep for å forhindre at noe lignende skjer igjen.

–⁠ Vi tar dette på største alvor og har arbeidet med dette kontinuerlig siden det kom opp i fjor, og har iverksatt tiltak for å sikre kvalitetssikring. Vi har allerede opprettet en intern etisk komite som skal vurdere denne typen prosjekter, sier han.