Idrettshøgskolens forskning på langrenns- og skiskytterlandslaget var ulovlig. Arkivfoto: Brian Olguin

Helse­til­synet: Norges idretts­høy­skoles astma­forsk­ning på skilands­laget var ulovlig

Statens helsetilsyn mener Norges idrettshøgskole (NIH) har utsatt friske idrettsutøvere for risiko i forbindelse med ulovlig astmaforskning.

Etter oppslag i NRK og VG om to forskningsprosjekter ved Norges idrettshøgskole som manglet godkjenning, har Statens Helsetilsyn gått skolen i sømmene. Konklusjonen deres er soleklar: Forskningen var ulovlig.

Det var i forbindelse med forskningsprosjektene «Bronkial reaktivitet og luftveisinflammasjon hos toppidrettsutøvere i langrenn og skiskyting» og «Målemetoder for parasympatisk aktivitet» NIH har brøt loven. Det kommer frem i en pressemelding fra Statens helsetilsyn.

Forskning på skilandslaget

Vidar Løfshus er landslagssjef for langrenn. Han bekrefter til Universitas at prosjektet har involvert utøvere fra skilandslaget, men vil ikke kommentere saken ytterligere.

I Helstilsynets avgjørelse opplyses det om når testene ble gjennomført.

«Den første testen, en provokasjonstest med metakolin, ble utført på NIH i august/september 2011. De to andre testene, reversibilitetstester med henholdsvis salbutamol og ipratropiumbromid, ble utført under et høydetreningsopphold i Val Senales i Italia 13.– 20. oktober 2011», står det.

I tillegg til å kreve at forskningsprosjektene stanses, pålegger Helsetilsynet NIH å destruere alt materialet og trekke tilbake artiklene som er skrevet.

–⁠ Risiko for friske idrettsutøvere

Forskningsprosjektene manglet de nødvendige forhåndsgodkjenningene fra Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). Denne godkjenningen er lovpålagt for forskning som omfattet av helseforskningslovens virkeområde (se faktaboks).

Helsetilsynet mener målsetningen og forskningsspørsmålet i prosjektene ikke var tilstrekkelig gjennomarbeidet for å «avklare det de skulle bidra med å avklare». Helsetilsynet reagerer på at det ble gitt friske personer astmamedisin:

–⁠ NIH har etter vår vurdering derfor utsatt friske idrettsutøvere for risiko uten å sikre at man ville få den forventede nytten av forskningsprosjektene, står det i pressemeldingen.