Fornøyd: De nye stolene er en følge av dialog med de ansatte, sier direktør for SiO mat og drikke, Steffen Greff.
Fornøyd: De nye stolene er en følge av dialog med de ansatte, sier direktør for SiO mat og drikke, Steffen Greff.

SiO snur etter klagestorm: Ansatte får sitte likevel

Tilbakemeldingsboka til SiO er fylt opp med ukvemsord. Nå får de kantineansatte på Frederikke nye stoler.

For to uker siden skrev Universitas om kantineansatte på Frederikke som må stå over syv timer hver dag og som følge av dette sliter med store smerter.

Nå kan imidlertid den smertefulle tiden være over. SiO har bestilt stoler til sine kasseansatte.

Bakgrunn:Ansatte tvinges til å stå hele dagen

– Som en del av den oppfølgningen er det bestilt avlastningsstoler som kan stå ved kassene i de lengre rushene for de som har behov for dette, skriver direktør i SiO Mat og Drikke, Steffen Greff, i en mail til Universitas.

SiO har fått gjennomført en arbeidsplassevaluering av en bedriftsfysioterapeut for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Det har resultert i konkrete tiltak. I følge Greff, har de ansatte fått individuell oppfølgning i form av spesialtilpassede såler og mer fokus på rullering av arbeidsoppgaver.

– Flere av de nye elementene i forbindelse med oppussingen er nå på plass, herunder avlastningsmatter, og tilbakemeldingene fra de ansatte er gode, hevder Greff.

Har du lest? Slik er den nye kantinen

Opprørte kunder

De nye stolene kommer etter at studenter har tordnet mot SiOs behandling av sine ansatte. I tilbakemeldingsboka på Frederikke har kundene luftet sin frustrasjon:

– Veldig uetisk

– FUCK SiO – Ge en stol til kassadamene FOR FAN!

– Langt over den røde streken

Direktøren Greff hevder imidlertid at stolene kommer som følge av de ansattes tilbakemeldinger.

– Dette er et tiltak som følge av den løpende oppfølgningen og dialogen vi har hatt med de ansatte underveis i prosjektet.

Disse er ikke fornøyd med kantinen: Ubestemmelig gugge

Lukket munn

Universitas oppsøkte tidligere denne uken de kantineansatte på Frederikke for å snakke med dem.

Men denne gangen vil de ikke snakke. De trekker på skuldrene og legger to fingre over munnen.

– Har dere bedt de kantineansatte på Frederikke om å ikke snakke med Universitas?

– Nei det har vi ikke gjort. Vi er opptatt av en tett og god dialog med våre ansatte og de er oppfordret til først å melde i fra om eventuell misnøye igjennom etablerte interne kanaler slik at vi kan få mulighet til å finne løsninger på dette, skriver Greff.

foto Maral Zadeh