Hodet over vannet: Det er lenge siden det har vært så gode tall i DNS sitt regnskap.
Hodet over vannet: Det er lenge siden det har vært så gode tall i DNS sitt regnskap.

Største overskudd for DNS noensinne

Internkonflikt og en rettssak har preget Det Norske Studentersamfunn (DNS) det siste året. På den positive siden viser regnskapet for 2016 det største overskuddet på veldig mange år.

2016 startet med at Markus Knutsen startet ny formann i DNS for å blant annet få orden på økonomien.

Bare et halvt år senere går han av, etter beskyldinger om økonomisk rot og personalkonflikt. Saken er nå i rettsapparatet. På tross av all uro viser regnskapet til DNS for 2016 grønne tall. Overskuddet er på over 800 000 kroner

Dette er rettsaken mellom Markus Knutsen og DNS: Fem ting du må vite

Ny giv

– Det er utrolig deilig å se at vi greier å vise at det går an å drive et kulturhus her, og at vi nå har rom til å skape den aktiviteten som studentene har lyst på, sier Trygve Haaland, leder av Det Norske Studentersamfunn, som holder til på Chateau Neuf.

Organisasjonen har vært gjennom en omfattende opprydningsperiode som dateres tilbake til 2014 og 2015, hvor nedbemanning og kutt i lønnskostnader har stått på agendaen. Dette har gitt gode tall i 2016.

Regnskapet viser at økte salgsinntekter og kutt i lønninger blant annet er det som har bidratt til overskuddet.

– Endringene i organiseringen og nedbemanningen fra 2014 og 2015 ble ikke synlige før 2016. Når dette kom i full effekt i 2016 ble det mindre belastning på økonomien, sier Haaland

Snart fest: Chateau Neuf vant oktoberfest-strid

Elefanten i rommet

I midten av august møttes tidligere formann Markus Knutsen og DNS i Oslo tingrett. I et intervju Knutsen gjorde med Universitas mars 2016 sier han at han iverksatte nedbemanning, kuttet i lønn, og endret åpningstider og mattilbudet.

Markus Knutsen var formann i DNS i første del av 2016, er det han som fortjener æren for de positive tallene?

– Jeg vil tørre å påstå at Markus har gjort en god jobb innen opprydningen. Men det er ingen enkelt person å takke for vi er et apparat som jobber sammen for studentene. Flere av tiltakene har rot i 2015 og 2014, spesielt med tanke på omorganisering av organisasjonsstrukturen og kutt i lønnskostnader, sier Haaland.

Fest på Neuf: Ga meg det jeg ville ha

Optimistiske

Ledelsen i DNS ser positivt også på 2017. På tross av at de risikerer å måtte betale 300 000 kroner i saksomkostninger etter rettsaken.

– Hvis vi blir dømt til å måtte betale saksomkostninger, selv om det er noe jeg tviler på, har vi en plan for det. Det vil derimot ikke påvirke tilbudet til studentene, sier Linn Cecilie Andresen som er daglig leder i DNS.

Er dette fordi dere har gått i overskudd?

– Vi skal jo prøve å ikke gå så mye i overskudd, poenget er jo å bruke opp pengene på gode aktiviteter til studentene.

Husker du? Vil ikke flytte Chateau Neuf likevel

Ny vind i seilene

Det råder optimisme hos DNS. Mer penger betyr flere investeringer i gode studenttilbud, mener ledelsen. Glassbaren er blant annet pusset opp og toalettene har fått nytt utseende i form av kaktuser, blomster og svevende lepper som er malt på veggen.

– Nå har vi en helt annen kontroll på hvor og når utgiftene kommer og hva vi kan forvente av utgifter og inntekter i fremtiden, sier Simen Flotvik Mathisen, tidligere økonomiansvarlig i DNS.

Det er også flere øyne på økonomien som skal forsikre kontroll på pengebruken. Haaland kaller det for flere «checks and balances».

– Det ser ut til at den positive kursen kommer til å fortsette. Muligens blir kanskje alt enda bedre nå. Med en sterkere økonomi kan vi bruke flere penger på fetere bookinger, sier han.

  • Universitas beklager: I papiravisen utgitt 30/8 blir regnskapstallene fra datterselskapet til DNS, Chateau Neuf AS, feilaktig brukt som grunnlag for spørsmålene i intervjuet. Trygve Haaland, Linn Cecilie Andresen og Simen Flotvik Mathisen ble bedt om å kommenterte tallene fra DNS, ikke for Chateau Neuf AS. Dette er misvisende og er nå rettet opp på nett.