Stridsklar: Markus Knutsen tok et oppgjør med det han mente var et helt absurd erstatningskrav fra DNS i Oslo tingrett. Advokatfullmektig Linn Moastuen i Dalan Advokatfirmaet var Knutsens prosessfullmektig.
Stridsklar: Markus Knutsen tok et oppgjør med det han mente var et helt absurd erstatningskrav fra DNS i Oslo tingrett. Advokatfullmektig Linn Moastuen i Dalan Advokatfirmaet var Knutsens prosessfullmektig.

Markus Knutsen møtte Det Norske Studentersamfund i retten: – Absurde krav!

Tidligere DNS-leder Markus Knutsen raste mot det han mente var et hevnmotiv fra Studentersamfundet da partene møttes i Oslo tingrett.

Da Markus Knutsen rettet på brillene og inntok vitneboksen i tingretten tirsdag, dreide det seg ikke bare om et erstatningskrav. Han skulle også gjenvinne sin egen ære, etter et år som har vært preget av alvorlige anklager og psykisk knekk.

Bakgrunn: Fem ting du vite om rettssaken

Hans egen advokatfullmektig Linn Moastuen i Dalan Advokatfirma og Det Norske Studentersamfunds advokat Krister Øie Braute i Advokatfirmaet Engelsen, hadde allerede vært i strupen på hverandre i flere timer. Begge parter brukte flere timer på å brette ut om hvor uryddig den andre parten hadde vært i saksførselen. Saken er avslutningen på nesten et års konflikt mellom Knutsen og DNS.

– Jeg gjorde mitt for å gjøre huset (Chateau Neuf, red. anm.) bedre, erklærte Knutsen, og viste til de store økonomiske grepene han sto for som formann gjennom første halvdel av 2016. Knutsen sto i spissen for en nedbemanning som ledet til kostnadskutt på 1,9 millioner kroner.

– At jeg skal gå gjennom dette etter alt jeg har gjort er helt absurd, fortsatte han.

Universitas-Ingrid i retten: Når de voksne rydder opp

Både da retten ble satt, og før lunsj bønnfalte dommer Kristin Johnson partene om å vurdere et forlik. Tross at det opprinnelige kravet til DNS lå på 70 000 kroner, hadde de valgt å droppe en rekke av punktene de hadde mindre belegg for, slik at summen var blitt nesten halvert.

Med eksploderende sakskostnader på flere hundre tusen, ligger det mer enn bare prestisje i Knutsens søksmål for begge parter.

Tre stridstemaer

Det var tre punkter der de to partene ikke klarte å bli enige. DNS mener de har en praksis med at kun taxiturer på opp til 300 kroner kan dekkes av foreningen, noe Knutsen sa seg helt ukjent med.

– Skal jeg stoppe taxien og gå resten av veien når taksameteret treffer 300?, spurte Knutsen retorisk.

Knutsen mener også at han ikke fikk mulighet til å rydde opp i sitt eget rot. Han påstår at han prøvde å kontakte DNS-styret gjentatte ganger før og etter han gikk av som formann i august 2016, uten hell. DNS-formann Trygve Haaland argumenterte for at det heller var omvendt, og de hadde prøvd å få tak i Knutsen uten hell.

Det siste punktet, som gjorde Markus Knutsen synlig engasjert i vitneboksen, var spørsmålet om motivet for søksmålet. Knutsen, som trakk seg da blant andre Haaland framsatte et mistillitsforslag mot ham, mener DNS er ute etter mer enn pengene.

– Det er ingen som noensinne er blitt tatt til retten for å kreve tilbake de siste 24 kronene av en taxiregning, tordnet han. Knutsen viste også til en rekke e-poster, deriblant en fra Trygve Haaland i september 2016, der sistnevnte truet med rettslige skritt dersom Knutsen ikke betalte tilbake det DNS mente han skyldte dem.

Slik forklarte Knutsen kvitteringene tidligere: Utlegg for taxi, mat og reiser

DNS tok senere de rettslige skrittene, og i vår gikk saken til forliksråd. Knutsen forklarte at han først var blitt kjent med dette, da en Universitas-journalist kontaktet ham i Spania, der han nå bor.

– Kravet til Forliksrådet var større enn det jeg fikk i e-postene, så det var klart for meg at det var en motpart som var ute etter å ta meg, sier han.

Møysommelig gjennomgang

Advokatene og partene brukte lang tid på å gå gjennom de mange ulike utgiftene DNS mener Knutsen står ansvarlig for. Knutsen fikk spørsmål om alt fra de mye omtalte taxiregningene, til mat som ble bestilt på nattestid. Knutsen argumenterte med at han drev egen konsulentvirksomhet på siden, og trengte taxi for å komme seg til møter han var forpliktet til å komme på som formann.

– Dessuten har jeg jobbet mye på kvelds- og nattestid, forklarte han som bakgrunn for overtidsmaten. Knutsen skal også ha gitt seg selv lønn for to måneder han ikke var berettiget til. Utbetalingen for september måned har han tilbudt seg å betale tilbake, men han mener han var berettiget til pengene i juli måned.

– Det er lagt opp til at formannen skal få lønn for elleve måneder. Vanligvis får de ikke lønn i juli. Jeg jobbet mye i juli, og hadde ingen planer om å jobbe i desember, så da ga jeg meg selv heller desemberlønnen i juli, forklarte Knutsen. DNS påpekte imidlertid at han ikke diskuterte dette med noen andre i styret.

Husker du? Formann trekker seg

Tross de innstendige anmodningene fra dommeren, var ikke partene kommet noe nærmere enighet eller forlik da retten endelig ble hevet rundt kvart på fem på ettermiddagen.

– Det er godt å få forklart seg i retten, kommenterte Knutsen til Universitas.

Hans etterfølger som DNS-formann hadde et annet syn på saken.

– Det er veldig synd at saken har kommet hit, vi har prøvd å løse det på laveste mulig nivå hele veien, sier Trygve Haaland.