Forsk­nings­pro­sjekt avdekker utbredt mobbing i høyere utdanning

Ifølge en fersk undersøkelse oppgir hele 9 prosent å være utsatt for mobbing av sine medstudenter.

Ifølge et forskningsprosjekt, ledet av professor Ingrid Lund ved Universitetet i Agder, opplever nesten 1 av 10 studenter mobbing ved lærestedet sitt. Undersøkelsen har tatt utgangspunkt i tre universiteter og to høyskoler og hele 3254 studenter var involvert i undersøkelsen.

Ingrid Lund forklarer at undersøkelsen er basert på hva studentene selv opplever. Det tydeligste er at mobbingen skjer både under og etter seminarer og forelesninger.

–⁠ Studentene opplever også å være utestengt av det sosiale miljøet etter forelesning, sier Lund.

Ble du overrasket over funnene deres?

–⁠ Ja. Jeg trodde ikke det at det var så høyt. Det at nesten 1 av 10 studenter i undersøkelsen opplever å bli mobbet var overraskende, men det stemmer overens med internasjonale funn

Verre enn grunnskolen

Lund forklarer videre at tallene viser at mobbing er mer utbredt i høyere utdanning enn tidligere i utdanningsløpet. Elevundersøkelsen fra 2016 viser nemlig at 6,3 prosent av elevene blir mobbet.

Spesialpedagogen trekker frem at undersøkelsen ikke har fokusert på forskjellene mellom utdanningsinstitusjonene.

–⁠ Men det jeg kan si er at det er små forskjeller universitetene seg imellom, og det er jeg overrasket over, påpeker hun.

Tidligere mobbeundersøkelse: – Sjokkerende høye tall

Må fikse systemet

I undersøkelsen kommer det frem at den vanligste formen for mobbing er psykisk, tett etterfulgt av verbal mobbing. Lund fastslår at den psykiske mobbingen ikke nødvendigvis er vanskeligere å fange opp enn i barneskolen.

–⁠ Det handler om grunnleggende holdninger som studenter har til andre, og det handler om holdningene til dem som underviser. Det handler om å se og handle når noen holder utenfor. Det handler om å legge til rette for gode gruppeprosesser, og veilede og støtte når det ikke fungerer. Det er både studenter og ansattes ansvar.

Har du en oppfordring til de ansvarlige ved universitetene?

–⁠ Ja. At de etablerte læringsutvalgene skal ha et mye større fokus på den psykososiale delen av læringsmiljøet i det forebyggende arbeidet, og at en skal ha et system som både fanger og følger opp der mobbing skjer.

Fikk du med deg? NSO vil ta knekken på mobbing