TUNGT: For Stein Erik Kleiven har livet blitt sterkt preget av helseproblemene.
TUNGT: For Stein Erik Kleiven har livet blitt sterkt preget av helseproblemene.

Krever erstatning fra UiO: – Det har vært et liv fylt med smerter

Da Stein Erik Kleiven var syv år startet tannproblemene. 53 år senere vil han ha erstatning fra Universitetet i Oslo for å ikke ha gjort nok for å behandle ham.

– Det har vært et liv fylt med smerter. Det har nesten ikke kunnet bli verre, sier Stein Erik Kleiven (60) til Universitas.

I desember 2016 fremmet han et erstatningskrav mot Universitetet i Oslo og Sykehuset Innlandet. I flere tiår har han søkt hjelp for å få bukt på ekstreme tannsmerter.

Likevel har han ikke følt seg hørt og det var først i 2014, da han endelig ble henvist til en spesialist at han fikk vite at smertene skyldtes en sprukken tannrot og noen ufullstendige rotfyllinger.

Nå vil han ha erstatning fordi han hevder diagnosebehandlingen av betennelsen i tenner og bihulen tok altfor lang tid, i tillegg til at han hevder seg feilmedisinert med for mye antibiotika og smertestillende.

Fullførte ikke skolen

Problemene begynte da Kleiven bare var syv og et halvt år gammel da han fikk en akutt infeksjon i en tann som ikke ble behandlet med hell. Det var starten på et årelangt smertehelvete.

– Det har gått utover arbeidet i alle år. Jeg kunne ikke fullføre skolegangen fordi jeg var helt utslitt, sier han.

Grunnen til at han saksøker Universitetet i Oslo er at han ble utredet på Oslo Universitetssykehus ved Tann og kjevekirurgisk avdeling.

Hele veien har han opplevd det slik at han ikke har blitt hørt når han har fortalt om problemet. Et av de fremste ankepunktene hans er at han ikke har blitt henvist til spesialistutdanning tidligere.

– Det virker ikke som de tar seg bryet med å henvise meg videre i systemet, verken på Det odontologiske fakultet eller andre steder. Jeg mener de ikke har gjort jobben sin. På Det odontologiske fakultet er det jo en vanlig tannlege som er lærer. Han har ikke innsikt og burde ha sendt meg videre til spesialistene. Det har ikke skjedd her, sier Kleiven.

– Burde fått behandling tidligere

Til slutt var det spesialisten Johan Furebotten som endelig klarte å løse problemet – etter 50 år.

– I Stein Eriks tilfelle kan man vel om man skal være etterpåklok, si at hovedproblemet er at han ikke ble forstått om hvor ille han hadde det og at han burde på et tidligere tidspunkt vært sendt videre til en spesialist på rotfyllinger, sier han.

Til tross for de årelange smertene ble ikke roten til problemet identifisert før i 2014. Det har medført medisinske problemer med tarmsystemet, en konsekvens av feilmedisinering og mye bruk av antibiotika.

– Det er så sløvt og sårende å gå gjennom hele livet uten å bli trodd. Det viktigste nå er at jeg nå får hjelp. Den eneste grunnen til at jeg har kommet noen vei er fordi jeg ikke har gitt opp og har mast og klaget selv, sier Kleiven selv.

Løsningen ble derfor selvmedisinering med smertestillende for i det hele tatt å kunne klare å fungere i arbeidslivet.

– Det resulterte i et overforbruk av antibiotika og en elendig livskvalitet, samt ingen resolusjon av smertene som vedvarte, sier spesialist Furebotten.

Vil ikke kommentere

Verken universitetet eller Sykehuset Innlandet ville kommentere saken eller utsagnene til Kleiven.

– Fakultetet uttaler seg ikke om enkeltpasienter i media, og heller ikke om saker som er under behandling hos Norsk pasientskadeerstatning, sier rådgiver Hilde Zwaig Kolstad ved Odontologisk fakultet på vegne av fakultetsledelsen..

– Pasienter som føler seg utsatt for behandlingssvikt kan fremme sin sak til Norsk pasientskadeerstatning. NPE vil belyse de påstander og krav som er fremmet i denne saken, sier kommunikasjonsrådgiver Torvild Sveen ved Sykehuset Innlandet.

Må være sammenheng

Professor ved Universitetet i Oslo og spesialist på erstatningsrett, Morten Kjelland, forteller at Kleiven kan få erstatning hvis det påvises en sammenheng mellom skaden og en svikt i helsevesenet.

– Svikt kan for eksempel være at tannleger eller annet helsepersonell overser noe som er kurant å oppdage hvis man hadde fulgt vanlig praksis, sier han.

Er det typisk å få erstatning om det for eksempel har gått lang tid uten at problemet blir oppdaget?

– Ja, det hender at det kan gå tid før skaden konstateres, for eksempel ved forsinket diagnostisering. I alle saker er det viktig å melde kravet så snart som mulig til NPE, og i komplekse saker kan det være hensiktsmessig å la seg bistå av en spesialisert personskadeadvokat – typisk for å sikre rett utmåling.