KREVER SVAR: Professor Johan Storm mener universitetet står overfor store utfordringer de neste årene og vil ha svar på hvordan de skal løses. Arkivfoto: Helle Gannestad
KREVER SVAR: Professor Johan Storm mener universitetet står overfor store utfordringer de neste årene og vil ha svar på hvordan de skal løses. Arkivfoto: Helle Gannestad

Stille før stormen

Professor Johan Storm er lei av manglende skillelinjer i årets rektorkamp. Nå ber han om tydelige svar fra Graver og Stølen.

Det brygger til storm i årets rektorkamp. Så langt har den vært preget av tamme debatter og få uenigheter mellom Hans Petter Graver og Svein Stølen.

Men 21. mars skal det arrangeres en ny debatt og der vil professor Johan Storm ha ordentlige svar fra de to rektorkandidatene.

Storm er professor ved Institutt for medisinske basalfag ved Universitetet i Oslo, og leder i Akademisk Forum, som i samarbeid med Forskerforbundet arrangerer debatten.

– Vi ønsker å få svar på hva Stølens og Gravers rektorlag mener om dagens problemer ved universitetet. Hittil synes jeg at mye av debatten mellom rektorkandidatene har vært for lite grundig, relevant og opplysende. Den har i for liten grad tatt utgangspunkt i forskernes og de ansattes egne erfaringer, sett «innenfra» og «nedenfra» i systemet.

Negative utviklingstrekk

Akademisk Forum har eksistert i omtrent 13 år, men ved rektorvalget har Storm sett en unik mulighet til å engasjere forskere, ansatte, og undervisere i rektordebatten.

– Vår oppgave er å være et forum for åpen, engasjert, kritisk, saklig og tålmodig diskusjon, i pakt med gode vitenskapelige idealer.

Akademisk Forum tar ikke standpunkt til enkelte saker, men ifølge Storm vil de skape plass til å utforske hvordan universitetet kan bli bedre.

– Når vi snakker med våre kolleger, forskere og studenter er det mange som er dypt bekymret for negative utviklingstrekk ved universitetet.

Vil skape bedre ytringsklima

Det er også nødvendig å skape et bedre forhold mellom lederne på universitetet og deres ansatte, mener Storm.

– Mange forskere har nesten gitt opp å engasjere seg. Det er både fordi mange er overbelastet og ikke har tid, og fordi man er redde for å engasjere seg i kontroversielle saker. Det er jo ofte slik at forskerne er prisgitt sine sjefers velvilje, og mange ledere liker ikke å høre om problemer og kritikk.

Når vi snakker med våre kolleger, forskere og studenter er det mange som er dypt bekymret for negative utviklingstrekk ved universitetet.»

Johan Storm, professor ved UiO

Han mener at folk ikke våger å si åpent hva de mener fordi de frykter at de kan bli straffet for det, direkte eller indirekte.

– Slik kan vi ikke ha det ved et universitet.

– En skam

Storm håper at debatten kan belyse problemer ved universitetet og deretter få den nye rektoren til å engasjere seg for hele universitetet.

– For å bli et bedre universitet må vi ha åpne og kritiske diskusjoner. Vitenskapens store styrke er kritisk sannhetssøken og diskusjon – slik kommer man sammen frem til pålitelig kunnskap og gode løsninger. Det er en skam og strider mot klassiske vitenskapsidealer at det er så lite åpen og kritisk diskusjon ved universitetet som det er i dag. Og ikke minst: Det er svært ineffektivt, og går ut over både forskerne, studentene og storsamfunnet.