Oljemann: – Vi kommer til å trenge energien fra olje og gass når verden skal vokse med flere milliarder mennesker, sier Karl Eirik Schjøtt-Pedersen
Oljemann: – Vi kommer til å trenge energien fra olje og gass når verden skal vokse med flere milliarder mennesker, sier Karl Eirik Schjøtt-Pedersen

Schjøtt-Pedersen utfordrer studenter til å forestille seg en fremtid uten olje

Vil du trappe ned norsk oljeforbruk og redde miljøet? Da kan du takke farvel til NAV og alderspensjon, ifølge velferdsspillet til Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

–⁠ Jeg tror det er en viktig erkjennelse at hvis vi i fremtiden skal ha samme velferdsnivå som nå, så er vi avhengig av oljen. Velger vi bort oljen, velger vi et lavere velferdsnivå, sier Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

Den tidligere statsråden er nå administrerende direktør i Norsk olje & gass, en interesseorganisasjon for oljeselskaper. Mandag var han på Blindern i anledning prosjektet «fremtiden på spill», hvor studenter skal balansere et statsbudsjett mens de tar hensyn til velferd, klima og verdiskapning.

Spillet er blitt beryktet for å skape arg stemning på campuser over hele landet. Det manglet heller ikke på kjelleren til Realfagsbygningen.

–⁠ Jeg gir så faen i om fisken har det bra, tordner en student bare minutter ut i debatten på hvilke næringer han ønsker at Norge skal ha.

Fått med deg? UiO stopper investeringene i miljøverstinger

–⁠ Spillet er rigga

Debatten er knallhard. Med munnene fortsatt fulle av pizza, argumenteres det heseblesende pro et contra om alt fra olje til landbruk. Det finnes ikke lenger noen innestemme.

–⁠ Vi har masse silisium. Skal vi ikke lage masse solceller. Er det en greie? spør en fortørnet Robert Solli til sidegruppen som ville slutte med gruvedrift.

–⁠ Alle har jo masse silisum, er svaret fra en annen student.

RASTE: Spillet om fremtiden skapte tøffe diskusjoner i RF-kjelleren. – Hva om vi har en jævelstat? Hvis du blir syk eller gammel er du ikke aktuell lenger, foreslår en oppgitt student etter lang kamp for å bli kvitt oljen fra budsjettet.
RASTE: Spillet om fremtiden skapte tøffe diskusjoner i RF-kjelleren. – Hva om vi har en jævelstat? Hvis du blir syk eller gammel er du ikke aktuell lenger, foreslår en oppgitt student etter lang kamp for å bli kvitt oljen fra budsjettet.

Utover i spillet går plutselig noe opp for gruppen til Solli, som i et øyeblikk spøkefullt kalte seg for «fuck the man». Flere klagde blant annet på at næringer som innvandring og elbiler hadde lav verdi. Verdiene i spillet er basert på statsbudsjettet fra 2015, som er blitt skalert ned.

–⁠ Mye av leken her er at det er vanskelig å få det til å gå i null uten olje. Spillet er jo rigga. Vi er avhengige av olje, og elbiler gjør ingenting, sier spillet. Ok, melding mottatt, sier han.

Men var ikke: Westerdals den nye oljeplattformen?

Synes virkeligheten er vanskelig

Schjøtt-Pedersen mener at spillet ikke er rigget, men at det rett og slett er tilfelle at valgene landet står overfor er såpass utfordrende.

–⁠ Det er et vanskelig spill, men det er veldig likt virkeligheten. Fordi virkeligheten er vanskelig, sier han til studentene.

Han erkjenner problemene med olje og gass, men tror nytten til den fossile energien utveier problemene.

–⁠ Vi kommer til å trenge energien fra olje og gass når verden skal vokse med flere milliarder mennesker. Derfor må vi kombinere mer effektiv bruk av energi, utvikling av så mye ny fornybar energi så mye som mulig og overgang fra kull til gass, som forurenser mindre. Og at vi utvikler metoder for karbonfangst og lagring.

Må slutte å late som

Stortingsrepresentant Rasmus Hansson (MDG) er rasende uenig med Schjøtt-Pedersen, og mener han er helt på jordet.

–⁠ Schjøtt Pedersen tar fundamentalt feil. Oljen gir oss penger på kort sikt, men fossilenergi er en av de aller største truslene mot vår velferd på lang sikt, sier han.

–⁠ Schjøtt-Pedersens argument er at «folk trenger energi». Ja, det gjør de, men de trenger også et stabilt klima. Da trenger du først og fremst ren, og billig fornybar energi og annen nullutslippsteknologi, sier han.

Hansson mener at Norge henger etter på den teknologiske fronten.

–⁠ Hvert år bidrar Norge til en halv milliard tonn CO2 fra at vår olje og gass brennes i andre land, og 16 milliarder tonn ligger stadig under bakken. Vi må slutte å late som om Norge har «verdens reneste olje», og satse på de virkelig miljøvennlige energireformene, sier han.

Sjekk ut: Universitas sin store miljørangering

Strider om oljeutdanning

Selv om Hansson vil få Norge ut av oljeindustrien mener Schjøtt-Pedersen at Norge trenger flere studenter innen petroleumsnæringen. I likhet med antall arbeidsplasser har søkertallet til disse studieretningene stupt de siste årene.

–⁠ Jeg mener det er gode jobbmuligheter innenfor olje og gass fremover. Årsaken til det er først og fremst at verden kommer til å trenge mye olje og gass fremover. Jeg forstår at mange er bekymret når de har sett nedgang i olje- og gassvirksomhet i de siste årene, men det er viktig å huske at investeringene og aktiviteten fortsatt er på et veldig høyt nivå, historisk sett.

Men folk mister jo fortsatt jobbene sine?

–⁠ Ja, men vi har fått forskningsinstituttet IRIS i Stavanger til å se på hva vi kan forvente fremover. Og de legger til grunn at det vil snu i år 2018. Og at vi fra 2018 til 2020 vil se et behov for nyansettelse på omtrent 22 000, sier han.

Også her mener Hansson at Schjøtt-Pedersen tar helt feil.

–⁠ Studenter har nok fått med seg det store oljeprissjokket som har rammet Norge. Titusenvis ble arbeidsledige over natten. Dette er bare en forsmak på det som vil skje dersom verden faktisk lykkes i klimainnsatsen.