Villedende informasjon: Trygve Bernhardt Moen Haaland, formand i DNS, mener at Facebook-kuppet kan ha ført til forvirring blant stamgjestene på Chateau Neufs Oktoberfest.
Villedende informasjon: Trygve Bernhardt Moen Haaland, formand i DNS, mener at Facebook-kuppet kan ha ført til forvirring blant stamgjestene på Chateau Neufs Oktoberfest.

Okto­ber­fest kuppet fra Chateau Neuf

I mange år har Oktoberfest blitt arrangert på Chateau Neuf. Nå er Facebook-siden kuppet og arrangementet flyttet til Youngstorget.

De ti siste årene har Chateau Neuf invitert Oslos studenter til øltelt, langbord og ølorkester i anledning Oktoberfest. Den tradisjonelle ølfestivalen har blitt arrangerert av Det Norske Studentersamfund (DNS) og Chateau Neuf AS. I tillegg har det blitt leid inn eksterne personer for å drifte festen.

For å markedsføre arrangementet, har det også blitt opprettet en Facebook-side som heter «Oktoberfest Oslo».

Denne siden har blitt administrert av noen av de eksterne bidragsyterne, og nå har et par av dem brutt med DNS og tatt kontrollen over Facebook-siden med over 15 000 likes.

Den 26. februar erklærte de nye Facebook-herrene at Oktoberfest var flyttet til Youngstorget.

DNS snur: Flytter ikke fra Chateau Neuf

Flytter ikke

DNS-leder Trygve Bernhardt Moen Haaland skriver i en mail til Universitas, at Oktoberfest vil bli arrangert på Chateau Neuf som vanlig og at informasjonen om at festen flyttes ikke er sann.

Det er trist»

Trygve Haaland, Formand DNS

–⁠ Vi synes også det er trist at disse personene prøver å villede både studenter og andre gjester som har besøkt oss år på år ved å si at vi nå flytter, skriver Haaland i en e-post til Universitas.

Oktoberfest flyttes altså ikke fra Chateau Neuf, men Facebook-siden har blitt brukt til å markedsføre et annet Oktoberfestarrangement på Youngstorget. Arrangementslogoen er imidlertid den samme som den tradisjonelt har vært på Chateau Neuf sitt arrangement.

Stiffi-festen leverte: Ga meg det jeg ville ha

–⁠ Blir brukt til personlig vinning

–⁠ Vi mener at det er feil å villede med innhold som er skapt, betalt og videreutviklet av studentersamfundets frivillige og Chateau Neuf AS, skriver Haaland videre.

Han skriver at det er trist at noen av de som har vært med å arrangere Oktoberfest fra starten av, nå ønsker å ta med seg Facebook-siden, for å dra nytte av Chateau Neuf sitt konsept for egen personlig vinning,

Facebooksidens nye overtagere ønsker ikke å kommentere saken, men skriver i en tekstmelding at det ikke er en konflikt mellom dem og Chateau Neuf AS.