Kjemper mot nedleggelse: -Dette er det eneste engelskspråklige masterprogrammet på Instituttet for statsvitenskap, sier medlem i PECOS studentstyre, Victoria Ramm Henriksen.
Kjemper mot nedleggelse: -Dette er det eneste engelskspråklige masterprogrammet på Instituttet for statsvitenskap, sier medlem i PECOS studentstyre, Victoria Ramm Henriksen.

Vil legge ned prestisjestudium: Mener internasjonale studenter er for dårlige

Institutt for statsvitenskap ved UiO vil legge ned Peace and Conflict Studies (PECOS). Veldig hyklersk, mener medlem i PECOS´ studentstyre, Victoria Ramm Henriksen.

– De engelskspråklige studentene er overrepresentert blant de studentene som oppnår de svakeste karakterene til eksamen, skriver instituttstyret for statsvitenskap i et forslag om å legge ned masterprogrammet PECOS.

En nedleggelse av det populære programmet har ligget i emning i flere år. Hovedproblemet har vært ressursmangel, som har blitt stadig mer prekært etter flere budsjettkutt. Men denne gangen har instituttet også et nytt argument i bagasjen: internasjonale studenters lave faglige nivå.

– En del av de internasjonale studentene strever med studiene her, trolig fordi de kommer fra studiesteder som vektlegger andre læringsmål for høyere utdanning enn dem man typisk legger vekt på ved UiO, utdyper instituttleder Anne Julie Semb i en mail til Universitas.

English version: Cancellation of prestigious program motivated by alleged poor performance of international students

Dette til tross for at PECOS er et av de mest prestisjefulle studiene på statsvitenskap. I fjor kom bare 20 av 205 førstevalgssøkere inn på programmet – en opptaksprosent på omtrent ti prosent. Selv om man skulle tro at dette trange nåløyet sikret selve kremen av studenter, lever de ikke opp til kravene, ifølge instituttet selv.

Når det gjelder verdien av de tilreisende, er studentene uenige med instituttstyret.

– Med internasjonale studenter, får vi synspunkter fra hele verden. Det er det som skaper det unike læringsmiljøet på PECOS. Vi får virkelig testet våre synspunkter og argumenter, sier Victoria Ramm Henriksen i studentstyret for PECOS.

– UiO mister et internasjonalt læringsmiljø av høy kvalitet. Studentene er motiverte, ambisiøse studenter som vil ut og løse globale utfordringer. Med dem, får vi flere kontakter mellom Norge og andre land, sier internasjonalt ansvarlig i Studentparlamentet ved UiO, Kristina Muños Ledo Klakegg.

– Veldig hyklersk

En nedleggelse av PECOS bryter tilsynelatende med UiOs selverklærte ambisjoner. I Universitets strategiplan frem mot 2020 er to viktige mål økt internasjonalisering og mer tverrfaglighet. PECOS oppfyller begge disse målene.

I tillegg til dette, inngikk UiO nylig en samarbeidsavtale med Institutt for fredsforskning (PRIO). Begrunnelsen var at Oslo skal utvikles til et globalt kunnskapssenter for fred og konflikt – nettopp det PECOS handler om.

– Det er veldig hyklersk. Men samtidig har ikke rektor drøftet dette enda. Likevel er det en dobbeltmoral som ligger der. Det føles litt rart, sier Henriksen oppgitt.

Henriksen stiller seg også kritisk til instituttets prosess om nedleggelsen. Studentstyret fikk kun en uke til å gi tilbakemelding på forslaget. Dokumentet var dessuten skrevet på norsk, noe som gjorde at flere i styret slet med å forstå.

– Beslutningen virker veldig forhastet. Flere i instituttstyret sa at de ønsket mer tid til å drøfte avgjørelsen. Det sier noe om prosessen at de ikke tar seg til tid til å drøfte alternativer.

Flere hensyn

Før dommen faller over PECOS’ fremtid, har saken imidlertid en lang byråkratisk vei å gå. Fakultetsstyret for samfunnsvitenskap skal nå vurdere saken og så sende sin anbefaling til universitetsstyret. I dette siste leddet, tas den endelige avgjørelsen.

– Vi lytter veldig nøye til dem som faktisk driver programmet. Det er jo instituttet som vet hvordan de skal bruke undervisningsressursene. Men det betyr ikke at vi lander på samme konklusjon. Det kan være andre hensyn, sier leder for fakultetsstyret for samfunnsvitenskap, Nils Henrik M. Von der Fehr.

Professoren har bedt om noen tilleggsopplysninger fra instituttet og fått innspill fra studentutvalget.

– Vi forsøker å ha en så god prosess som mulig.

Selv om både Studentparlamentet og PECOS vil jobbe for at studiet består, er internasjonalt ansvarlig Klakegg redd for at fakultetsstyret vil rette seg etter instituttets forslag.

– I akademia er nærhetsprinsippet viktig. Hvis en beslutning blir tatt på lokalt nivå, hører ofte de på høyere nivåer etter. Det skal mye til for å reversere den avgjørelsen som nå har blitt tatt på Institutt for statsvitenskap.

– Men det er ikke umulig, understreker hun.

Leserbrev: Det enkle er ikke det beste