Misfornøyd: Tobarnsmor Astrid Kristensen Haldorsen etterspør skikkelig tilrettelegging fra UiO.
Misfornøyd: Tobarnsmor Astrid Kristensen Haldorsen etterspør skikkelig tilrettelegging fra UiO.

Mener UiO svikter studenter med barn

Tilretteleggingen for studenter med barn er ikke god nok, mener tobarnsmor og jusstudent Astrid Kristensen Haldorsen.

Tobarnsmoren har studert jus siden 2011. For henne og familien er livet satt på vent til hun er ferdig med studiene. Manglende mulighet for utsatt eksamen og det hun beskriver som dårlig tilrettelegging gjør studielivet vanskelig. Haldorsen har periodevis blitt tvunget til å ta 60 studiepoeng på ett semester fordi hun har vært hjemme med sykt barn.

– Både mannen min og den eldste sønnen min har nedtelling til når jeg blir ferdig. For da er det så mye vi skal gjøre. Det er en belastning for familien så lenge jeg studerer. Det er om å bli ferdig fortest mulig. Det blir litt av en dag når den tiden kommer, sier hun.

Det er heller ikke noen enkel sak å lese tungt juspensum når minstemann må ammes og passes på.

– Søvn er kanskje det vanskeligste. Jeg må være oppe om natta for å mate han, og jeg må være tilgjengelig hjemme. Da merker jeg at de tyngste bøkene blir slitsomme, sier Haldorsen.

Det kan også være svært ensomt når muligheten til å være i sentrum og sosialisere med medstudenter ikke er der.

– Fem år, som det ville vært på normert tid, uten større kontakt med andre er tungt, sier hun.

Savner podkaster

Når studenter med barn blir værende hjemme på grunn av sykdom eller annet, savner Haldorsen at forelesninger blir streamet eller at det tas opp podkast. Det har vært en kampsak også for studenter som ikke er foreldre.

Søvn er kanskje det vanskeligste. Jeg må være oppe om natta for å mate ham, og jeg må være tilgjengelig hjemme»

Astrid Kristensen Haldorsen, mor og student

– Du stiller svakere enn andre når du blir avskåret fra forelesninger. Universitetet burde kunne stille krav til foreleserne. De podkaster mye, men dessverre ikke alt. Og det er veldig opp til foreleseren hvor alvorlig de tar oppgaven, sier Haldorsen.

«Triste» hvilerom

Et annet eksempel Haldorsen trekker frem er hvilerommene på Domus Nova og Domus Academica, jusbygninger i sentrum.

– Ingen av dem egner seg som ammerom. Du får ikke støtten du trenger til armen siden det ikke er noen stol, sengetøyet skiftes ikke og lyset er ubehagelig, sier hun.

Biologistudent Karen Jordal har to barn, og er også kritisk til hvilerommet hun har prøvd på Kristine Bonnevies Hus på Blindern, der Institutt for biovitenskap er. Hun kaller det blant annet «trist». Jodal understreker samtidig at hun er fornøyd med i det minste å ha muligheten, og synes stellerommet på Georg Sverdrups Hus, der Universitetsbiblioteket holder til, er «ålreit».

– UiO hører ikke etter

Haldorsen er misfornøyd med responsen hun har fått fra UiO, og synes ikke de hører etter. Studenten er selv snart ferdig med studiet, men ønsker at kommende studenter får bedre behandling.

– Blir studenter med barn presset ut av akademia?

– Det blir jo nesten litt sånn. Det virker som man enten må stille på lik linje med alle andre, eller så bør du ha permisjon. Jeg synes UiO burde forsøke mer.

Jordal er delvis enig. Et av hennes forslag er en egen lesesal for studenter med barn og et sterkere fellesskap i gruppen. Haldorsen har foreslått muligheter for fødselspermisjon i det første studieåret, muligheter for søknad om oppmelding til andre fag i særskilte tilfeller og podkast av samtlige fag til UiO.

– UiO har en del å gå på når det kommer til tilrettelegging, men det er også mye fint, sier Jordal.

– Ikke alle grupper har lik rett

Studentleder Hans Christian Paulsen reagerer på saken.

– Dette er et godt eksempel på hvordan noen grupper ikke har reell lik rett til utdanning. Det er helt avgjørende at universitetet strekker seg så langt som mulig for å legge til rette for at studenter kan studere selv om de har barn, sier Paulsen.

Han mener alle forelesninger burde podkastes eller streames, og tror det vil gi mest igjen til studentene som ikke har mulighet til å være på campus. Paulsen mener UiO må gjøre jobben bedre.

– Vi har alle virkemidlene som skal til for å gjøre det unødvendig faglig sett å være på campus. UiO må begynne å bruke dem, og forvente at undervisere bruker podkast og streaming.

Kartlegger tilretteleggingen

Prorektor Ragnhild Hennum ville ikke kommentere den konkrete kritikken, men svarte heller generelt at universitet er opptatt av at alle studenter får en god studiehverdag og et godt læringsmiljø. Universitas fikk ikke svar på hvordan UiO oppfatter synene til studenter med barn generelt og hva UiO synes om klagene.

– Universitets- og høyskoleloven sier at institusjonen så langt det er rimelig og mulig skal legge studiesituasjonen til rette for studenter med særskilte behov. Tilretteleggingen skal ikke føre til en reduksjon av de faglige kravene som stilles i studiene, sier Hennum.

Hennum sier at hvert enkelt fakultet har best kunnskap til å vurdere hvilket tilretteleggingstiltak som lovlig kan gjennomføres. Noen tiltak som nevnes er mulighet til å betale semesteravgift, bekrefte utdanningsplan og ta eksamen også mens studentene er i foreldrepermisjon studieprogrammet har muligheten. Hun sier også at UiO oppfordrer til podkasting av forelesninger.

– UiO er opptatt av at studenter med barn skal få nødvendig tilrettelegging, sier Hennum.

Hennum forteller også at UiO i 2017 skal kartlegge tilretteleggingen på UiO. Der vil behovet for endringer bli vurdert.