Spent: Curt Rice sendte HiOAs universitetssøknad på onsdag.
Spent: Curt Rice sendte HiOAs universitetssøknad på onsdag.

Argumentene for og mot universitetsstatus

Onsdag formiddag leverte høyskolen universitetssøknaden til NOKUT. Nå starter ventetiden.

Høgskolen i Oslo og Akershus` (HiOA) ønske om å bli universitet har skapt stor debatt, men rektor Curt Rice er ikke i tvil om at det utelukkende er positivt å bli universitet.

– Det er tross alt det internasjonale begrepet som er mest vanlig for institusjoner for høyere utdanning og forskning.

Om HiOA skal bli et universitet har vært en het diskusjon i mange år. Høsten 2015 bestemte høyskolestyret seg for å søke om universitetsstatus. Ikke alle har imidlertid vært like begeistret over rektorens hjertesak. Ett av motargumentene som har dukket opp er at en forskningsbasert utdanning vil gå utover den yrkesrettede utdanningen og at det ikke finnes nok forelesere med doktorgrad på alle studieområder. Men rektoren mener ikke det vil bli et problem og sendte inn søknaden onsdag denne uken.

Bakgrunn: Nå søker HiOA om å bli universitet

Rice håper søknaden blir tatt opp på styremøtet til Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) i slutten av høstsemesteret. Dersom høyskolen får et ja på søknaden, kan de sende en endelig søknad til Kunnskapsdepartementet.

– Hvis søknaden blir behandlet innen ett år er jeg fornøyd, sier rektoren håpefullt.

Fått med deg? Studentpolitiker-traver ble kastet ut av studentparlamentet ved HiOA

Forskning svekker ikke utdanning

I en kronikk skrevet i Aftenposten sier professor i rettsvitenskap på HiOA, Elisabeth Gording Stang, at hun frykter at studentene vil lide dersom høyskolen blir et universitet.

– Universitetsstatus er ikke noe studentene vil lide under, tvert imot er det noe de vil tjene veldig godt på, forsikrer rektoren.

Men Stang er redd en forskningsbasertutdanning vil ha en negativ innvirkning på studieutbyttet.

– Jeg er bekymret for at vi svekker profesjonsutdanningen på bachelornivå, skriver Stang til Aftenposten, men Rice er uenig.

Han viser til Harvard, Stanford og Cambridge som store tunge forskningsdrevne institusjoner som også har de beste lærerutdanningene i verden

– Jeg brenner for at vi skal ta inn flere ansatte som har forskningskompetanse og erfaring fra praksisfeltet. Det blir veldig viktig for utviklingen vår fremover, og vi må finne rekrutteringsstrategier som hjelper oss med det.

Kommentar: Det finnes få gode grunner for at HiOA bør bli universitet

For og mot: Valgt eller ansatt rektor?