NEDGANG: Det har blitt færre lærlinger ved Universitetet i Oslo.
NEDGANG: Det har blitt færre lærlinger ved Universitetet i Oslo.

UiO holder ikke lærlingløftet

Mens NTNU har nesten tredoblet antall lærlinger siden 2014 har UiO fortsatt bare åtte lærlinger.

Kunnskapsdepartementet kom for to år siden med et krav til alle universiteter og statlige høyskoler om å øke antall lærlinger med 50 prosent. Ifølge nettavisen Uniforum, er Universitetet i Oslo de eneste som ikke har innfridd løftet. De har faktisk ansatt færre.

NTNU har økt kraftig antall lærlinger siden 2014. Fra å ha 18 lærlinger har de nesten tredoblet antallet, og i fjor hadde de 61 lærlinger. De mest populære lærlingsfagene er kontor og administrasjon og IKT-Service.

Til tross for at UiO tilbyr de samme lærlingplasser har de hatt en nedgang i antall lærlinger. I 2014 hadde UiO 8,8 lærlinger, mens i fjor var det kun åtte.

Personaldirektør ved UiO, Irene Sandlie forteller til Uniforum at det er flere årsaker til at universitetet ikke har greid å innfri kravet.

– Blant annet vil målrettet inntak og oppfølging av lærlinger kreve større administrativ ressursinnsats fra UiO, noe som hittil ikke har latt seg gjøre, forteller Sandlie til Uniforum.

Hun forklarer at universitetet har et forbedringspotensial og at de skal forsøke å ta inn flere i 2017, men at det krever tilstrekkelig med kapasitet.

– En forutsetning for å bli en god lærebedrift, er å kunne legge til rette for relevante arbeidsoppgaver som muliggjør opplæring i kompetansemålene i den aktuelle læreplanen for lærlingen, sier Sandlie til Uniforum.