Årets første rektordebatt: Dette er ekspertenes dom

Politisk kommentator i Universitas, Heidi Bang og gjennomsnittsstudenten Vera Fiveland bedømmer rektorkandidatenes innsats i den første rektorduellen.

Hans Petter Graver, Heidi Bang

– Graver var bedre retorisk enn Stølen. Imidlertid fremsto Graver som om han hovedsakelig ønsket å videreføre arbeidet til Ottersen. Jeg blir i tvil om han ønsker å endre noe i det hele tatt? Det er svært positivt at Graver forsvarer automatisk begrunnelse ved eksamen varmt. Resten av debatten preges imidlertid av et vagere team-Graver, uten mange klare tiltak. Det er essensielt å vite hvilke saker man stemmer for i et valg, og det er jeg ikke sikker på om man vet med Graver. Han er kanskje en tryggere leder, men bringer lite nytt på banen. Spørsmålet er om hans tilnærming er pessimistisk eller bare realistisk.

Karakter: C

Svein Stølen, Heidi Bang

– Svein Stølen var mer gjennom store deler av debatten. Stølens team har store ambisjoner for utdanningen på UiO og er mer konkrete enn Graver på hvordan de skal få det til. Jeg mener UiO trenger en leder som tør å være tydelig og faktisk ønsker å lede. Det er Stølen. Både Stølen og prorektor Moe kan vise til mye bra arbeid med studiemiljøet lokalt så selv om målene deres er svevende er de troverdige. Team Stølen går dessverre på en stygg bom når de ikke vil love automatisk begrunnelse, og når dermed ikke opp til den høyeste karakteren.

Karakter: B

Analyse av første rektordebatt: Et retorisk basketak

Hans Petter Graver, Vera Fiveland

– Hans Petter Graver er min favoritt. Jeg synes hans team viser seg som mer visjonære i denne debatten. Hele teamet fremstår som svært tydelige når de snakker om UIOs plass i samfunnet. Det er ofte vanskelig å skille kandidatene, men Graver fremstår for meg som mer troverdige. Det er ingen tvil hvilken kandidat som kommer best ut av diskusjonen om automatisk begrunnelse. Graver skinner når han er overbevisende positiv, og dermed har jeg funnet min favoritt i rektorkampen. Jeg velger å gi en B, toppkarakteren må han gjøre seg fortjent til når han blir rektor.

Karakter: B

Svein Stølen, Vera Fiveland

– Stølen fremstår også som en god kandidat, men er noe mer uklar i sin visjon. Likevel fremstår han troverdig når han snakker om et tydelig fokus på studenten, samt de obligatoriske punktene forskning, utdanning og formidling. Stølen var aller best når han snakket at universitetet må ha klar posisjon i byen, Oslo må etableres klarere som en studentby. For meg er imidlertid Stølens negative syn på automatisk begrunnelse ødeleggende for helhetsinntrykket. Dette tror jeg de fleste vanlige studenter vil være svært misfornøyde med.

Karakter: C

Hvem vant duellen? Vi lot eksperten Heidi Bang og studenten Vera Fiveland avgjøre.
Hvem vant duellen? Vi lot eksperten Heidi Bang og studenten Vera Fiveland avgjøre.