PREGET: Det var en svært trykket stemning på møtet da William Sæbø mistet plassen i arbeidsutvalget ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Både Sæbø og leder Sunniva Myrene Braaten var tydelig preget av situasjonen.
PREGET: Det var en svært trykket stemning på møtet da William Sæbø mistet plassen i arbeidsutvalget ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Både Sæbø og leder Sunniva Myrene Braaten var tydelig preget av situasjonen.

Student­par­la­mentet ved HiOA stemte for mistil­lits­for­slaget mot William Sæbø

Han mister dermed plassen sin i arbeidsutvalget ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

–⁠ Jeg beklager så mye at vi gjør dette, men vi har ikke kapasitet til å kunne gjøre det bedre, sier studentleder Sunniva Myrene Braaten.

Pilestredet 42 er fylt opp med studentpolitikere fra både HiOA og UiO. Rektor Curt Rice er også tilstede. Stemningen er spent, og flere av de fremmøtte kvier seg for å ta ordet.

For en drøy uke siden rettet Braaten, nestleder Helene Kongerud og læringsmiljøansvarlig Einar Beck-Olsen mistillit mot fagpolitisk ansvarlig William Sæbø, arbeidsutvalget siste medlem.

Dette er saken: Mistillitsforslag mot William Sæbø

Dype samarbeidsproblemer

Bakgrunnen for mistillitsforslaget var en rekke anklager om Sæbøs oppførsel.

Dype samarbeidsproblemer mellom Sæbø og resten av utvalget skal ha gått så langt at arbeidsmiljøet beskrives som «uutholdelig». Utvalget ba Sæbø om å trekke seg, noe han ikke ønsket, og som førte til et mistillitsforslag.

I kveld er Studentparlamentet samlet til et ekstraordinært møte for å vurdere mistillitsforslaget mot Sæbø.

Vanligvis behandles slike bak lukkede dører, men Sæbø ønsket selv at det skulle være åpent.

Braaten forteller til parlamentet at utvalget har benyttet ekstern hjelp i et forsøk på å bedre arbeidsmiljøet. Det skal ikke ha hjulpet.

–⁠ Vi i arbeidsutvalget føler at Sæbø har hatt feil oppfatning av sin rolle i utvalget, sier hun.

FLERE VAR PREGET: Over to tredjedeler av Studentparlamentet støttet mistillitsforslaget mot William Sæbø.
FLERE VAR PREGET: Over to tredjedeler av Studentparlamentet støttet mistillitsforslaget mot William Sæbø.

–⁠ Føler meg utestengt

Både Sæbø og Braaten er tydelig preget av situasjonen. I innkallelsen til møtet la Sæbø vekt på at han har diagnosen Aspergers syndrom og at det gjør det vanskeligere for han enn andre å kontrollere følelsene sine.

Det legger han også vekt på når han forteller sin versjon foran Studentparlamentets representanter.

–⁠ Dette møtet håpet jeg at jeg aldri skulle få oppleve. Utfordringene som er skissert opp her går på kommunikasjon og faglig samarbeid. Jeg føler meg utestengt av flertallet, sier han.

–⁠ Jeg synes at det som er blitt skissert av episoder her i kveld viser til et mindretall av arbeidsdagene mine i arbeidsutvalget.

Stilte ultimatum

Etter at partene har lagt frem hver sin versjon av saken blir det satt i gang en diskusjon. Det er tydelig at saken er vanskelig for mange og flere tårer blir felt under møtet.

Etter hvert som diskusjonen utarter seg erklærer læringsmiljøansvarlig Beck-Olsen at han ønsker å trekke seg dersom mistillitsforslaget ikke går gjennom.

Til slutt blir det votert over forslaget. Voteringen er hemmelig. Mer enn to tredjedeler av representantene stemmer for mistillitsforslaget.

William Sæbø mister dermed plassen i arbeidsutvalget.

FREMMET FORSLAGET: Sunniva Myrene Braaten sto bak mistillitsforslaget sammen Helene Kongerud og Einar Beck-Olsen.
FREMMET FORSLAGET: Sunniva Myrene Braaten sto bak mistillitsforslaget sammen Helene Kongerud og Einar Beck-Olsen.

Er ansatt av høyskolen

Kontrollutvalget til Studentparlamentet har også behandlet saken, skriver Khrono.

Utvalget understreker at Studentparlamentet kun har mulighet til å trekke tilbake vervet og tittelen som fagpolitisk ansvarlig fra Sæbø. Arbeidskontrakten er derimot skrevet mellom den tillitsvalgte og HiOA, og det er høyskolen som utbetaler lønn. Hvorvidt han mister arbeidsplikten sin er dermed en sak mellom Sæbø og høyskolen.

Sæbø har selv rettet mistillitsforslag mot tidligere leder: – Studentdemokratiet har i lengre tid ligget i vanry

Slik gikk det: – En vanskelig tid