På Blindern: Torbjørn Røe Isaksen la frem Kvalitetsmeldingen på scenen på Realfagsbiblioteket på fredag.
På Blindern: Torbjørn Røe Isaksen la frem Kvalitetsmeldingen på scenen på Realfagsbiblioteket på fredag.

Slik var fremleggingen av stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning

Etter fremleggelsen svarte Torbjørn Røe Isaksen på kritiske spørsmål fra studentene. – Vi skal ikke behandle studentene som barn, svarte han.

Klokka 12:43: Reaksjoner fra Twitter:

Klokka 12:40: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen går av scenen.

Klokka 12:25: Spørsmål fra salen.

Studentutvalgleder Hans Petter Taugbøl Kragset, ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet:

– Jeg har opplevd gode og dårlig undervisere. Hvordan hjelpe de gode og unge undervisere i å komme inn i faste stillinger?

Røe Isaksen:

– Det er en sektor som har flere midlertidige stillinger enn andre sektorer. Antallet midlertidige ansatte er for høyt. Et oppdrag er å få midlertidigheten ned. En tid gikk dette ned, men nå har dette stagnert litt. Nå skal vi gjøre dette aktuelt med styringsdialog mellom universitetsledelsen og Kunnskapsdepartementet.

Hans Christian Paulsen, leder i Studentparlamentet ved UiO:

– Hva er det som gjør at vi skal lykkes denne gangen?

Røe Isaksen:

– Vi skal ikke behandle studentene som barn, de er selv ansvarlige for å komme inn i det akademiske fellesskapet. Problemet er at samfunnsutviklingen har løpt fra den måten å gjøre det på. Det er helt åpenbart at kvalitetsreformen på starten av 2000-tallet gjorde mye riktig, men gjorde kun overordnede tiltak. I denne meldingen går vi inn for å beskrive hva vi mener er god undervisning og har virkemidler for å fremme det. Jeg tror dette kommer til å fungere for dette er i stor grad universitetenes egen analyse.

Kaja Elisabeth de Ru fra Fag- og forskningspolitisk komite i NSO:

Du snakker om tettere samarbeid med arbeidslivet. Hvordan skal du sikre at ikke arbeidslivet legger presedens på hva som er relevant for arbeidslivet?

Røe Isaksen:

– Det eneste gode svaret på det er at det er en åpenbar spenning. Den eneste motvekten vi har for den spenningen er gode utdanningsinstitusjoner. Klarer vi ikke å utfylle hverandre, klarer man ikke å utfylle samfunnsoppdraget. Problemet er ikke at arbeidslivet detaljstyrer, men at man sliter med å finne ut hva som er relevant for arbeidslivet.

Klokka 12:21: Pedagogstudentene ønsker krevende studier:

Klokka 12:20: Om undervisningskvalitet:

– Vi må også ha gode karriereveier som berømmer underviser og ha strengere krav i alle faglige stillinger. Dette er ikke et angrep på den enkelte underviser, men vi må stille krav om at vi må ha en basiskompetanse som stiller krav til høyere kvalitet, sier Røe Isaksen fra scenen.

Klokka 12:17: Kunnskapsministeren viser til konkrete tiltak for å heve kvaliteten i høyere utdanning

# – Noen av forslagene våre er at universiteter og høyskoler skal sette egne opptakskrav for enkeltutdanninger.

# – Vi ønsker å gi bedre informasjon om studietilbudene.

# – Campusene er mer enn bare bygg. Vi vil legge til rette for fleksible undervisningsformer.

Klokka 12:15: Røe Isaksen er på scenen på Realfagsbiblioteket

– Da vi startet strukturprosessen, så la vi opp til en veldig åpen prosess. Vi diskuterte med institusjoner og studentene. Det er her viktig å fremheve studentene for deres innsats og harde arbeid med å få til denne meldingen, sier han.

Fikk du med deg? Røe Isaksen vil ha innspill fra studentene

Klokka 12:10: Kvalitetsmeldingen har fått sitt navn

Den 131 siders lange stortingsmeldingen fra kunnskapdepartementet har fått sitt navn: «Kultur for kvalitet i høyere utdanning».

Les mer: Røe Isaksen vil la lærestedene konkurrere

Klokka 12:05: Pressemelding fra NSO:

I en pressemelding fra Norsk studentorganisasjon titulert «Studentene har endelig fått sin kvalitetsmelding» er leder, Marianne Andenæs fornøyd med den 131 siders lange stortingsmeldingen.

– Meldingen svarer langt på vei til studentenes forventninger, og det er tydelig at regjeringen har lyttet til studentene, sier hun.

Det er likevel rom for forbedringer mener studentenes fremste politiske organ.

– Vi er skuffet over at regjeringen ikke slår fast at alle studenter skal ha tilgang til et studentombud. Vårt innspill har vært at tilgang til studentombud for alle skal lovfestes. Det håper vi Stortinget retter opp i under sin behandling av meldingen, sier Andenæs.

NSO reagerer også på det de mener er lave mål for utveksling fra regjeringen, som i dag ligger på 15 prosent.

– Her har NSO større forventninger til universiteter og høyskoler enn hva regjeringen har. Vi mener at minimum 30 prosent av studentene skal dra på utveksling, sier Marianne Andenæs.

Meritteringssystem innen to år

Tirsdag 17. januar, på kontaktkonferansen, presenterte statsminister Erna Solberg og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen deler av stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning.

Under konferansen var det et stort fokus på hvordan regjeringen ønsker å heve kvaliteten i høyere utdanning, og spesielt var det fokus på underviserne. Det kom blant annet frem at regjeringen ønsker å innføre et meritteringssystem.

– Dette forventer vi at alle utdanningssteder har på plass i løpet av to år, sa Røe Isaksen fra scenen.

Regjeringen la også vekt på det å være en fremragende forsker i stor grad har tilegnet seg en større status i akademia enn det å være en fremragende underviser.

– Det å bli en fremragende underviser kan være en like stor drøm for en stipendiat, som det å bli en fremragende forsker. Det er noe undervisningsstedene kan bli flinkere til å huske på. Hilsen en tidligere student, avsluttet Erna Solberg.

Noen mer fornøyd enn andre

Leder av Norsk Studentorganisasjon, Marianne Andenæs, var meget fornøyd med det som kom frem på kontaktkonferansen.

– Våre innspill var at undervisning må få større prestisje og at studentene måtte bli bedre inkludert i det faglige fellesskapet. Begge disse punktene har kommet med i stortingsmeldingen. Nå forventer vi at meldingen ikke blir stående som et papir med fine ord, men at reelle endringer for kvalitet starter allerede nå, sa hun.

Men ikke alle var like blide etter at konferansen var avsluttet. Spesielt Curt Rice, rektor ved HiOA og Ole Petter Ottersen, rektor ved UiO, reagerte sterkt på bruken av begrepet «relevans i utdanning».

– Det er jeg litt usikker på om stemmer. Det er mulig å være relevant og samtidig dårlig, uttale Curt Rice til Universitas

Dette forventer vi av kvalitetsmeldingen:

# Tiltak for gi et bedre tilbud til de aller beste studentene. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen har uttalt at dette gjøres gjennom flere forskerlinjer eller ekstra krevende studieprogrammer.

# Innføre tiltak for for å belønne de beste undervisende gjennom en merriteringsordning. Dette skal være på plass innen to år.

# Legge til rette for at utdanningsinstitusjonene selv kan bestemme egne opptakskrav

# Gjøre informasjon om studietilbudene lettere tilgjengelig gjennom en nasjonal digital portal

# Konkrete tiltak for tettere samarbeid mellom utdanning og arbeidslivet