Universitas søker ny daglig leder

Søknadsfrist: 15. januar

Universitas er Norges største studentavis. Avisen har et opplag på 14 000 og utgis en gang i uken i vår- og høstsemesteret. Redaksjonen består av rundt 40 medarbeidere.

Universitas er en spennende mediebedrift preget av faglig engasjement og et ungt sosialt miljø. Vi søker en strukturert, løsningsorientert og ryddig person. Det er en fordel å være utadvendt, analytisk og ha god virksomhetsforståelse.

Daglig leder har ansvar for å ha oversikt og kontroll med organisasjonens økonomi både på budsjett- og regnskapssiden.

Daglig leder skal ivareta og utvikle de administrative og økonomiske rutinene i Universitas, samt lede og støtte annonseansvarlig i dennes arbeid. Vedkommende har ansvar for teknisk utstyr, investeringer og inntjening. Daglig leder er administrativt ansvarlig for avlønning og forvaltning av arbeidsgiverrollen. I rollen rapporterer man til og samarbeider tidvis tett med styret. Jobben krever selvstendig arbeid.

I stillingen ligger ansvar for data/IT-utstyr, samt oppfølging av distribusjon og abonnenter. Daglig leder kan jobbe med synliggjøring av Universitas som merkevare og utføre andre administrative oppgaver ved behov.

Kvalifikasjoner:

Vi ønsker at du har høyere utdanning eller relevant erfaring.

Du har relevant erfaring innen økonomiarbeid, organisasjonsarbeid eller tilsvarende.

Du er motivert for en stilling med stort ansvar og mulighet til å skape din egen arbeidshverdag.

Du har forståelse og interesse for mediebransjen.

Du har gode samarbeidsevner og generelle IT-kunnskaper.

  • Stillingen er en 2-årig åremålsstilling.
  • Arbeidstiden er fleksibel.
  • Tiltredelse: 1. mars.

Søknad med CV sendes Universitas v/ styreleder Magnus Sparre, postboks 89, Blindern, 0314 Oslo eller til epost: l.f.prytz@universitas.no med kopi til mag.sparre@gmail.com.

Søknaden må være Universitas i hende senest søndag 15. januar. Spørsmål om stillingen kan rettes til daglig leder Louise Faldalen Prytz, telefon 936 02 832.