Trekkes ut: Universitetet i Oslo har investert i selskaper selv Oljefondet har trukket seg ut av.
Trekkes ut: Universitetet i Oslo har investert i selskaper selv Oljefondet har trukket seg ut av.

UiO stopper inves­te­rin­gene i miljø­ver­stinger

Etter mange år med krass kritikk trekker Universitetet i Oslo seg ut av fond knyttet til olje, kull og gass.

–⁠ Det er en merkedag i norsk miljøhistorie når Norges fremste kunnskapsinstitusjoner sender et så positivt signal på vegne av miljøet, sier Christoffer R Klyve, konstituert leder i Framtiden i våre hender i en pressemelding.

Gjennom stiftelsen Unifor har Universitetet i Oslo (UiO) i en årrekke investert i flere fossile selskaper.

Universitas har flere ganger tidligere skrevet om de kullsvarte investeringene. Senest i vår da Framtiden i våre hender kritiserte UiO for å investere i selskaper som selv Oljefondet har trukket seg ut av.

Nå gir imidlertid Unifor etter for presset og vil flytte investeringene til fond uten tilknytning til olje og gass. Planen er å bli helt fossilfri innen fem år.

–⁠ Dette er veldig bra. Det er universitetenes ansvar å gå foran resten av samfunnet. Jeg håper at dette vil inspirere andre investorer til å trekke seg ut av fossile selskaper, sier Hans Christian Paulsen, leder for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo.

Direktør i Unifor, Hans Jørgen Stang, forteller til NRK at de ser på det som en strategisk beslutning å trekke seg ut av selskaper som er skadelige for miljøet.

–⁠ Universiteter er noe av det mest bærekraftige vi har i et demokratisk samfunn. Da må det være en likhet med midlene som kommer til universitet og midlene vi representerer, sier Hans Jørgen Stang, direktør i Forvaltningsstiftelsen for fond og legater, Unifor til rikskringkasteren.