Agnes: – Jeg går til tannlegen ca. annethvert år. Det går helt fint å betale det selv. Jeg pusser tennene og bruker tanntråd, da er det ikke noe stress.
Agnes: – Jeg går til tannlegen ca. annethvert år. Det går helt fint å betale det selv. Jeg pusser tennene og bruker tanntråd, da er det ikke noe stress.
Harald: – Det er altfor lenge siden jeg var hos tannlegen. 3 år kanskje. Jeg synes det burde dekkes av det offentlige. Tannlege er for dyrt til at jeg orker å bruke penger på det før det gjør ordentlig vondt.
Harald: – Det er altfor lenge siden jeg var hos tannlegen. 3 år kanskje. Jeg synes det burde dekkes av det offentlige. Tannlege er for dyrt til at jeg orker å bruke penger på det før det gjør ordentlig vondt.
Kjersti: -Jeg går én gang i året. Tannhelse burde dekkes av det offentlige, i alle fall for studenter.
Kjersti: -Jeg går én gang i året. Tannhelse burde dekkes av det offentlige, i alle fall for studenter.
Bjørn: Jeg var hos tannlegen i fjor faktisk. Snusen tærer på tannkjøttet. Det er mye billigere på SIO enn andre steder, men veldig lang ventetid.
Bjørn: Jeg var hos tannlegen i fjor faktisk. Snusen tærer på tannkjøttet. Det er mye billigere på SIO enn andre steder, men veldig lang ventetid.
Jenny: – Jeg var vel der vel i fjor. Det går helt greit å betale når det ikke er snakk om store inngrep.
Jenny: – Jeg var vel der vel i fjor. Det går helt greit å betale når det ikke er snakk om store inngrep.

SiO Helse dobler tannlegetilbudet: Tenner håpet for studentene

Studenter har en tendens til å utsette tannlegebesøket, SiO Helse utvider nå fra to til fire tannlegestoler for å bedre tilbudet.

Studentens tannhelsetilbud har lenge vært under kritikk, men nå tar SiO grep. Siden september har de doblet tannlegekapasiteten sin fra to til fire tannlegestoler.

11 tannleger står dermed klare til å fikse skadene snus, Pepsi Max og smågodt har påført tennene dine.

Bakgrunnen er studentenes slumsete forhold til egen tannhelse. Studentenes helse- og trivselsundersøkelse fra 2014 oppgir at 70 prosent av alle studenter oppgir at de sjelden går til tannlegen fordi det er for dyrt, noe som kan føre til både fysisk og økonomisk lidelse.

– Ved utvidelsen av tilbudet vårt ønsker SiO å senke terskelen for et tannlegebesøk, sier leder i SiO Helse, Kari Jussie Lønning.

Ikke lenger null hull

Universitas besøker SiOs nye lokaler på Majorstua og får prøve de nye tannlegestolene. Det er altfor lenge siden forrige tannlegebesøk, og etter en liten sjekk kommer det for dagen at journalisten har hull i høyre hjørnetann.

Kari Jussie Lønning sier studentenes tenner gjennomgående er preget av å bli lite prioritert.

– Statistikkene våre viser at hullene ofte har blitt så dype at tannlegen må rotfylle for å unngå å trekke dem, sier hun.

Disse rotfyllingene er altså dyrere enn vanlige fyllinger. Å utsette tannlegebesøket kan altså komme til å bli dyrt på sikt. Dessuten kan du stå i fare for å bli tannløs. Undersøkelser viser at hver femte person som ikke har gått regelmessig til tannlegen har kun 20 tenner eller færre når de er 50, mot det normale 32.

Disse fatale følgene kan imidlertid unngås ved å gå til tannlegen.

Sårbar studenttid

Avdelingstannlege Tom Asbjørn Barkvoll ved Det odontologiske fakultet ved UiO sier man lenge har sett en tendens til at folk i 30-årene må gjøre store inngrep etter å ha forsømt tannhelsen i mange år.

– Det er en viss logikk i at unge nedprioriterer og utsetter tannlegebesøk. Men det kan få dyre følger i framtiden, sier han.

Han legger til at studietiden ofte medfører en endring i kosthold og livsstil, noe som også påvirker tennenes tilstand.