Kaptein Volden: Sjefsredaktør Lars Volden har styrt Inside-skuta med stø¸ hånd. Nå seiler han skipet inn i ukjent farvann.
Kaptein Volden: Sjefsredaktør Lars Volden har styrt Inside-skuta med stø¸ hånd. Nå seiler han skipet inn i ukjent farvann.

Studentavisen Inside legger ned papirutgaven

Etter 50 år på papir var det slutt for BI-avisen. Nå skal de satse videre på nett.

– Det enkle svaret er at papiravisen isolert sett ga et negativt økonomisk resultat, forklarer ansvarlig redaktør i studentavisen Inside, Lars Volden, om hvorfor de velger å legge ned papirutgaven. I femti år har avisen vært et fast inventar i BIs lokaler. Nå vil den tradisjonsrike avisen leve videre utelukkende på nett.

Godt bevart hemmelighet

Inside har vært en ren annonsedrevet avis og Volden legger ikke skjul på at det er den generelle nedgangen i annonsemarkedet som har presset frem utviklingen.

– Når vi i tillegg ikke har inntekter fra Velferdstinget må vi ta konsekvensene av dette, sier han.

Planene om nedleggelsen har vært en godt bevart hemmelighet og ble vedtatt på et styremøte så tidlig som desember i fjor. Høstsemesteret har i stor grad vært brukt til å ruste avisen for overgangen og å produsere et siste papirnummer – femtiårs-utgaven som ble utgitt sist lørdag.

– Det var en stor utskiftning i avisen i vår og vi har brukt høsten på å bygge et nytt team for fremtiden på nett. Vi har nesten måttet starte helt på nytt.

Planene klare

Redaksjonen består i dag av rundt ti personer, pluss noen frilansere i andre byer, og planene for avisens fremtid er klare.

Vi ønsker å være ufattelig relevante»

– Vi slipper nå å fokusere på avisformatet og bruke ressurser på spalter som for eksempel quiz. Vi ønsker nå å være ufattelig relevante for vår gruppe og kan satse i større grad på gravejournalistikk, forteller redaktøren som ser på nett som en stor mulighet til å sette dagsorden.

Etter lite aktivitet i høst forsikrer redaktøren Insides lesere om at nettsatsingen er oppe og går. Nå vil de se på muligheter til hvordan de kan holde seg synlige på campus uten papiraviser i hyllene.

– Vi har sett på noen løsninger som jeg har troen på. Vi er klar over at det er viktig at nye studenter oppdager oss, men hva vi vil gjøre ligger fortsatt litt i fremtiden.