Endringsvillig: Torbjørn Røe Isaksen mener tysk har svekket sin stilling i Norge. Det vil han gjøre noe med. Arkivfoto: Hanne Marie Lenth Solbø
Endringsvillig: Torbjørn Røe Isaksen mener tysk har svekket sin stilling i Norge. Det vil han gjøre noe med. Arkivfoto: Hanne Marie Lenth Solbø

INTERVJUET: Torbjørn Røe Isaksen vil sende studenter til Tyskland

Sprechen Sie Deutsch? Hvis du er en av dem som ikke forsto spørsmålet, vil kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen lokke deg til Tyskland.

– I Storbritannia er det 5 565 norske studenter. I Tyskland er det bare 500. Hvorfor er Tyskland så lite attraktivt for norske studenter?

– Jeg tror det er to grunner. Den første grunnen er språk eller som de sier i Tyskland «Sprache». Den andre grunnen er at det er flere utdanningsinstitusjoner som er kjent i Storbritannia enn i Tyskland. Det er imidlertid ingen grunn til at det skal være sånn. Det er minst like viktig at studenter velger å studere i Tyskland som i Storbritannia.

– Hva tenker du om det er så få norske studenter i Tyskland?

– Jeg tenker at det er for få. Jeg vil at flere studenter skal studere i utlandet og særlig i Tyskland. Det som er så rart er at samtidig som at tallet på norske studenter i utlandet har skutt i været, har studenter i Tyskland holdt seg stabilt. Det må det gjøres noe med.

– Hva slags unik kompetanse får man ved å studere i Tyskland?

– Det er selvfølgelig ikke en helt fremmed kultur, men likevel får man oppleve et annet utdanningssystem. Andre fagmiljøer kan bidra til å utvide studentens horisont. I tillegg får man en spesielt god kompetanse i tysk, og det er svært ettertraktet. Etter engelsk er tysk det fremmedspråket som flest arbeidsgivere ønsker seg.

– Mangler denne kunnskapen blant ferdig utdannede i dag?

– Ja, og det nettopp derfor vi har laget en kunnskapsstrategi for Tyskland. Tidligere hadde landet en sterk stilling i Norge, men jeg tror vi de siste årene har tatt Tyskland litt for gitt. Det er det ingen grunn til.

– Du vil bevilge en million kroner til en ny stilling i ANSA, og utvide retten til språkkurs. Er dette nok til å utgjøre en forskjell?

– Norske studenter i Tyskland vil nok ikke skyte i været som følge av disse tiltakene, men det er hvert fall nok til å bidra. En av forskjellene mellom Storbritannia og Tyskland, er at Tyskland ikke har et sentralt opptakssystem slik som i Storbritannia. Det kan derfor mange som faller av når de møter den tyske opptaksprosessen. Den nye stillingen i ANSA vil hjelpe norske studenter med å søke seg inn på tyske universiteter.

– Er det grunn til å tro, med tanke på de stadig voksende økonomiene i blant annet Asia, at Tyskland vil være like relevant for Norge i fremtiden?

– Det er ingen grunn til å tro at de fremvoksende økonomiene vil ta plassen som Tyskland innehar i verdensøkonomien. Om man studerer hvilke land som handler med hverandre, vil man oppdage at geografisk nærhet er svært viktig. Tyskland er den politiske og økonomiske stormakten i Europa, og det er ingen grunn til at dette vil endre seg.

– Har tysk blitt nedprioritert i norsk skole og høyere utdanning?

– Tysk har fortsatt en veldig sterk stilling i Norge, men relativt sett har tyskens stilling blitt svekket. Dette mener jeg er negativt. Likevel er det viktig å understreke at vi ikke går til krig mot spansk og fransk, når vi vil styrke tysk og Tysklands stilling i Norge. Tyskland er tross alt en av våre største handelspartnere, og en stormakt i Europa.