Ønsker tilbakemelding: En fersk undersøkelse utført av Sentio for NSO og Universitas viser at hele 67 prosent av studentene krever å få en begrunnelse sammen med karakteren sin når man får tilbake eksamen.
Ønsker tilbakemelding: En fersk undersøkelse utført av Sentio for NSO og Universitas viser at hele 67 prosent av studentene krever å få en begrunnelse sammen med karakteren sin når man får tilbake eksamen.

Kampen for tilbakemeldingen

To av tre studenter krever obligatorisk tilbakemelding på skriftlig eksamen. Studentledere stiller seg bak kravet.

En fersk undersøkelse utført av Sentio for NSO og Universitas viser at hele 67 prosent av studentene krever å få en begrunnelse sammen med karakteren sin når man får tilbake eksamen.

Leder for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo, Hans Christian Paulsen, mener det er på høy tid at lærestedene hører på studentenes krav.

– Obligatorisk tilbakemelding burde definitivt være obligatorisk for lærestedene. Det å studere, inkludert eksamen, handler først og fremt om å lære. Men hvordan skal man lære av eksamen når man ikke får tilbakemelding på det arbeidet du har lagt ned, spør han.

Det burde vært en selvfølge at alle får en tilbakemelding.

Hans Christian Paulsen, studentleder

Sammen med leder for NSO, skaper Paulsen en felles front blant studentlederne for å innføre obligatorisk tilbakemelding på skriftlig eksamen.

En selvfølge: Det burde vært en selvfølge at alle får en tilbakemelding, mener Leder for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo, Hans Christian Paulsen.
En selvfølge: Det burde vært en selvfølge at alle får en tilbakemelding, mener Leder for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo, Hans Christian Paulsen.

En god investering

Paulsen er ikke overrasket over resultatet i spørreundersøkelsen, og understreker at det er et stort læringsutbytte i en tilbakemelding.

– Tilbakemeldingen er mye viktigere enn resultatet på eksamen. Slik ordningen er nå, får de som spør om karakterbegrunnelse et fortrinn foran de som ikke gjør det. Slik burde det ikke være. Det burde vært en selvfølge at alle får det automatisk.

– Et klart signal

Også NSO-leder Marianne Andenæs er klar på at obligatorisk tilbakemelding burde innføres.

– Vi har ønsket dette i flere år og dette viser at studentene stiller seg bak kravet.

– Hvordan burde lærestedene reagere på disse tallene?

– Jeg synes de burde ta på alvor at studentene ønsker begrunnelse. Dette burde være et klart signal, så får de forskjellige institusjonene vurdere hvordan de skal gi studentene en god tilbakemelding.

Viktig for læringsutbytte

– Det er ingen tvil om at tilbakemeldinger fører til bedre læringsutbytte, vel og merke når de er gode. En god tilbakemelding hjelper studenten å forstå de kriteriene som ligger bak karaktersystemet , og hva som helt konkret skal til for å gjøre det bedre neste gang, forteller professor Anne Line Wittek ved Institutt for pedagogikk.

Hun forsker på blant annet læring og undervisning i høyere utdanning.

– En god tilbakemelding er ekstra viktig for nye studenter på bachelor, som ikke har så mye erfaring, med å forstå systemet og kriteriene. sier hun.

Wittek tviler likevel på at automatisk karakterbegrunnelse vil bli innført.

– I noen tilfeller krever det for mye tid fra en sensor å gi skriftlig tilbakemelding til alle, men det går an å tenke nytt. For eksempel ved å vise eksempler på gode besvarelser i plenum og gi tilbakemelding om hvorfor akkurat denne oppgven er bra, selvsagt må det gjøres i samråde med studenten som har skrevet oppgaven.Studentene kan også gi hverandre tilbakemeldinger , men for at det skal fungere er det helt nødvendig at læreren eller mer erfarne studenter viser hvordan man kan bruke kriteriene og gi god tilbakemelding.

Bryr seg ikke

Stephan Hamberg er seksjonssjef for evaluering og utvikling i Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT). Han er enig med Wittek i at tilbakemelding er viktig for studenters læring, men kan i tillegg opplyse om et interessant funn.

– Vi har oppdaget at selv om studenter er misfornøyde med tilbakemeldingene de får, går ikke dette utover hvor tilfredse de er med studiet.

Hvorfor er det sånn?

– Studenter er kanskje ikke klar over selv hvor viktig det kan være for deres egen læring. De savner det ikke nok til at går utover deres opplevelse av studiet.

På barrikadene

Studentparlamentet ved UiO er ifølge Hans Christian Paulsen allerede i gang med å kjempe for obligatorisk tilbakemelding på eksamen.

– Nå på torsdag skal dette opp til diskusjon på et møte med ledelsen på UiO.

Vil ikke en slik reform kreve for mye ressurser?

– Enten kan man se på dette som et ressurskrevende byråkrati. Slik ser nok mange ledere på universitetet på det. Eller så kan man se på som at det som å få tilbakemelding burde være en selvfølgelig del av en læringsprosess. Å bruke litt ekstra ressurser på dette er en god investering, og det har vi råd til.