Åpner tilsyn med Westerdals

Kunnskapsdepartementet åpner tilsyn med Westerdals for å sikre at alle lover og regler blir fulgt.

− Vi vil kontrollere om handel med varer og tjenester og finansielle transaksjoner blir gjort slik loven krever. Vi vil også se nærmere på om fusjoner og andre omorganiseringer er i tråd med lovens krav om at skoler som får statstilskudd ikke kan gi økonomisk utbytte, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding.

Det foreligger ikke en konkret mistanke om lovbrudd, men departementet varsler et bredt tilsyn for å få et mer helhetlig bilde av fusjonen mellom tre Westerdals, NISS og NITH.

− Dagens Westerdals ble opprettet gjennom en rekke transaksjoner og høyskolen har hatt handel med nærstående. Derfor vil vi se nærmere på det, sier kunnskapsministeren.

«Fantasifullt ulogisk»

Det var ifjor Dagens Næringsliv avslørte at 105 millioner hadde forsvunnet ut av privatskolen da den fusjonerte med de to andre skolene.

Pengene gikk inn i selskapet ABN Utdanning i en prosess DN beskrev som « så fantasifullt ulogisk at det knapt lar seg forklare.»

Kunnskapsdepartementet iverksatte en rekke undersøkelser og endte opp med å anmelde saken til politiet. I mai i år tok Økokrim ut siktelse mot Westerdals for grovt bedrageri.

I undersøkelsene kom det også frem at skolen hadde fått utbetalt statstilskudd som den ikke hadde godkjenning for.

− Vi har arbeidet med denne saken over lang tid, og høyskolen har bidratt med å svare på våre spørsmål. Frem til nå har vi fulgt opp en rekke enkeltsaker, men nå vil vi gjøre et mer helhetlig tilsyn for å få en bedre oversikt over ulike transaksjoner og organisasjonsendringer. Denne måten å jobbe på er et resultat av at vi har en ny og mer slagkraftig tilsynsenhet, sier Røe Isaksen i pressemeldingen.