TRAKK SEG: Onsdag denne uken trakk Markus Knutsen seg på dagen som formann i Det Norske Studentersamfund.
TRAKK SEG: Onsdag denne uken trakk Markus Knutsen seg på dagen som formann i Det Norske Studentersamfund.

Chateau Neuf: Avgått formann måtte forklare manglende kvitteringer

Utgiftene som mangler kvitteringer har gått til taxi, mat og reiser, forteller tidligere formann Markus Knutsen.

På medlemsmøtet lørdag måtte avgått formann Markus Knutsen forklare seg for medlemmene av Det Norske Studentersamfundet. Tidligere denne uken ble det kjent at omtrent 70 bilag manglet kvitteringer, men dramatikken uteble. Knutsen var forsinket med 35 minutter, men lederen for Kulturutvalget, Eirik Braathen, kunne bekrefte at Knutsen var observert på bygget. Knutsen måtte visst bare «ordne noe», videreformidlet Braathen.

Fikk du med deg? Formann Markus Knutsen trakk seg på dagen tidligere denne uken

Slurv

Uansett hva det var Markus Knutsen måtte ordne, så var det få ting som var i orden da han skulle holde frem sin oppklarende tale for forsamlingen. Chateau Neufs regnskapsprogram hadde gitt etter for presset og valgt å streike akkurat denne dagen, til alles skuffelse. Knutsen stilte seg likevel til disposisjon for å svare på spørsmål fra salen angående den økonomiske situasjonen til huset.

– Det er uheldig at vi har åpne poster hvor bilagene ikke har blitt levert. Vi er i gang med å sortere disse nå. Årsaken til de åpne postene er rett og slett slurv, sier Knutsen.

– Hva består de åpne postene av?

– Utlegg for taxi, mat og reiser. Det er mat og taxi til blant annet hovedstyret. Jeg skal få på plass en klarhet i de åpne postene i løpet av helgen, regner jeg med, sier han.

Likviditetsproblem

Vi får ikke vite hvilken sum disse manglende bilagene utgjør, det er for tidlig å si noe om. Likviditeten, eller betalingsevnen til DNS har lenge vært et problem, og det ser ut til å fortsette.

– DNS har i mange år arbeidet med et urealistisk kostnadsbilde. Det er ingen overraskelse for oss at vi har et likviditetsproblem. I fremtiden må vi se på dette på et konsernnivå. Chateau Neuf er i milliongjeld til DNS, avslutter han.

Singel-fadese

Om det er de ulike økonomiske fagtermene eller Knutsens faglige tyngde som får de 20 fremmøtte til å slutte med oppfølgingsspørsmål, vites ikke. Fra nå og utover er møtet en fadese av en intern humor og påklistret byråkratiske opptegnelser.

Det blir vedtatt at styret fra nå av skal honoreres innen de rammene som styret selv setter. Etter dette er det tid for å velge sekretariat. Én person melder seg frivillig, og etter en runde med presentasjon på talerstolen kommer spørsmålet om hun er singel. Det svarer hun bekreftende på og salen bryter ut i trampeklapp. Dette skal vise seg å ikke bare være en engangsforeteelse. Når neste mann kryper opp på scenen, får han presentert samme singel-spørsmål, og det brytes ut i en pinlig applaus igjen.