Alvorlig: – Jeg synes at å endre kirkens lære er såpass alvorlig at jeg ser på det som usannsynlig at jeg selv kommer til å jobbe i Den norske kirken, sier Gunnar Amadeusen Syvertsen.
Alvorlig: – Jeg synes at å endre kirkens lære er såpass alvorlig at jeg ser på det som usannsynlig at jeg selv kommer til å jobbe i Den norske kirken, sier Gunnar Amadeusen Syvertsen.

– Ekteskapet er kun mellom mann og kvinne

Teologistudenten Gunnar Amadeusen Syvertsen frykter for sin framtid i en kirke der det blir stadig vanskeligere å være mot likekjønnet ekteskap.

Mandag 11. april ble det i Kirkemøtet vedtatt at det skal åpnes for vielse av homofile i kirken (se faktaboks). Gunnar Amadeusen Syvertsen (22) går sitt tredje år på teologistudier på Det teologiske Menighetsfakultetet (MF). Vedtaket har fått ham til å vurdere fremtiden sin i Den norske kirke (Dnk).

– I Kirken er det Guds spilleregler som gjelder. Men Den norske kirke har sluttet å kommunisere en lære som tar utgangspunkt i Bibelens ord, sier Syvertsen.

Han er uenig i vedtaket til kirkemøtet og mener ekteskap i kirken fortsatt skal være forbeholdt mann og kvinne.

– Ekteskapet er i Bibelen alltid beskrevet som en ordning mellom mann og kvinne, innstiftet av Gud, sier han.

Spørsmålet er om det er rom for en minoritet i kirken

Gunnar Amadeusen Syvertsen, teologistudent og motstander av likekjønnet ekteskap i kirken

Skvises ut av kirken

Han forteller at det er utfordrende å være teologistudent med tradisjonell bibeltolkning i et kirkesamfunn som er i stadig endring. Han føler han er i ferd med å bli en religiøs minoritet.

– Spørsmålet er jo om det er rom for en minoritet i kirken. Om majoriteten klarer å ivareta minoriteten, slik at minoriteten ikke etterhvert skvises ut av kirken, sier Syvertsen.

Han kan selv ikke se for seg å jobbe i Dnk, som han er læremessig uenig i.

– Spesielt utfordrende er det kanskje for de som har gått inn i studier med tanke på å jobbe i Dnk, og som ikke lenger kan se for seg å jobbe i en kirke de er uenige med i læremessige spørsmål, forteller han.

Les også: Homofil prestestudent; troslivet vil akseptere meg slik som jeg er og hele mitt liv

– Blir stilt til veggs

Syvertsen føler det er takhøyde for begge syn på MF. Den takhøyden mener han mangler i andre deler av samfunnet.

Leder for Studentrådet ved MF, Fam Karine Heer Aas, mener spesielt mediene stiller personer med meninger som Syvertsen til veggs.

Liberal profil: Fam Karine Heer Aas, leder for studentrådet ved det Teologiske Menighetsfakultetet, sier fakultetet har en liberal profil. – her kan du komme som du er, sier hun.
Liberal profil: Fam Karine Heer Aas, leder for studentrådet ved det Teologiske Menighetsfakultetet, sier fakultetet har en liberal profil. – her kan du komme som du er, sier hun.

– Flere føler at de med tradisjonell bibeltolkning som uttaler seg i mediene om sitt syn, ikke blir møtt med respekt, men med fordømmelse. Det er feil vei å gå inn i debatten. Jeg tror flere mangler forståelse for hvor dypt personlig religion er for folk, forteller Aas.

Hun beskriver religion som noe sårt og personlig, som gjør det desto vanskeligere når samfunnet dømmer troen. På MF har derimot debattene om temaet hatt en annen temperatur, forteller Aas. Hun tror det kommer av at miljøet er bygget på respekt for hverandre og at studentene har kommet til en enighet i å være uenig.

– Jeg håper at Studentrådet og studentprestene greier å vise at vi er her for alle studenter. Det skal være lov å ikke mene det samme som resten. Studentrådet har valgt å forholde oss nøytrale til vedtaket i Kirkerådet, sier hun.

Konservativ fløy

Syvertsen forteller at debatten på MF handler mer om hvilken framtid Den norske kirke går i møte, enn ett enkelt vedtak på Kirkemøtet.

– Muligheten til å reservere seg mot likekjønnet vigsel er et tegn på at man ønsker å ivareta den konservative fløyen i kirken. Spørsmålet er hvor lenge dette kommer til å vare, sier Syvertsen

Han viser til at det finnes flere trossamfunn som deler synet hans på ekteskapet.

– De trossamfunnene har også behov for prester og kirkelig ansatte. Utfordringen for de som etterhvert skulle ønske å forlate Dnk er vel heller å forlate den kirken man er oppvokst i.