Dødelig terror: Kartet viser terrorangrep mot utdanningsinstitusjoner i Pakistan med 11 eller flere drepte siden 2009. Dødelige angrep som dette er likevel ikke vanlig kost, da de fleste angrep tar ingen eller få liv. Kilde: National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism (START) 2015. Global Terrorism Database
Dødelig terror: Kartet viser terrorangrep mot utdanningsinstitusjoner i Pakistan med 11 eller flere drepte siden 2009. Dødelige angrep som dette er likevel ikke vanlig kost, da de fleste angrep tar ingen eller få liv. Kilde: National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism (START) 2015. Global Terrorism Database

Pakistans utdanning lammes av terror

Universitetet Bacha Khan ble strategisk mål i blodig konflikt. Utdanning i Pakistan rammes av flere terrorangrep enn i noe annet land.

20. januar kom meldingen fra Pakistan: Terrorister stormet Bacha Khan-Universitetet i byen Charsadda, nordvest i landet. 21 mennesker ble drept, de fleste studenter og ansatte.

– Én terrorist stengte for den eneste inngangen til internatet, de andre skjøt mot studentene, forteller Arif Buneri til Universitas. Han bor i internatet for gutter, like ved universitetet.

Buneri forteller at medstudenten Kamran Khan varslet de andre beboerne, og vitner mener Khan skjøt en av terroristene med det som skal være et lovlig eid skytevåpen. I de pashtunske grenseområdene nordvest i Pakistan er det ikke uvanlig å eie mindre skytevåpen, selv for universitetstudenter.

De fleste på Bacha Khan var imidlertid forsvarsløse, og Kamran Khan ble selv drept i det han forsøkte å flykte.

Trenger traumehjelp

Universitas snakker med masterstudent i sosiologi, Basit Khan, og foreleser Waqar Ali fra Charsadda via videokonferanse. Alvoret i rommet er til å ta og føle på, selv 7000 kilometer unna. Flere av de drepte var Basits venner og Waqars studenter.

Det var et sjokk, vi trodde bølgen av terror var over

Basit Khan

– Det var et sjokk, vi trodde bølgen av terror var over. Folk er traumatiserte. Jeg håper at universitetet kan hjelpe med psykologisk hjelp når det åpner igjen, for nå finnes det ingenting, forteller Basit.

Waqar forteller at da Universitetet åpnet for å minnes de døde holdt han seg hjemme. Han turte ikke gå. Foreleseren var en av mange øyevitner. Han og kollegaer flyktet fra kontorene hvor de hadde barrikadert seg og klarte å komme seg unna. Kamran Khan, studenten som skjøt mot terroristene, var en av Waqars studenter.

– Jeg føler meg ikke trygg, hverken hjemme eller på internatet. Jeg sliter med å sove uten medikamenter. Jeg er ikke klar for å dra tilbake, sier Waqar.

Utdanning rammes hardt

Pakistan er landet i verden som opplever flest terrorangrep mot skoler og universiteter. Mellom 2004 og 2013 ble utdanningsinstitusjoner i landet rammet av 724 terrorangrep, viser en rapport fra START/Global Terrorism Database. Ifølge rapporten skjedde flertallet av angrepene uten dødsfall, og terroristenes hensikt var trolig å lamme utdanningssystemet, og stenge campuser og skolebygg.

Likevel sitter massakren på Army Public School i Peshawar i 2014 fortsatt friskt i minnet. Over 140 mennesker ble drept, nesten alle var barn. Også fredprisvinneren Malala Yousafzai ble skutt av Taliban på en skolebuss i 2012.

– Angrep på utdanning er en veldig effektiv måte å terrorisere folket. Foreldre holder barna sine hjemme fordi de ikke vet om de er trygge. Slik paralyserer terror systemet, mener Basit Khan.

– Strategisk angrep

En fraksjon av det pakistanske Taliban tok på seg ansvaret for angrepet på Bacha Khan.

Gruppen, hvis navn kan oversettes til «elever», ser alt på annet enn streng religiøs utdanning som forbudt.

Noen dager senere uttaler lederen av fraksjonen, Umar Mansoor, at angrepet bare er begynnelsen, og de vil «fortsette å rette angrepene mot alle universiteter, høyskoler og skoler i hele Pakistan».

– Det er for tidlig å si om slike angrep på skoler er en ny trend, men det er bekymringsfullt, sier Kristian Berg Harpviken, direktør ved Peace Research Institute Oslo (PRIO) og ekspert på Afghanistan og naboområdene.

I likhet med barneskolen i Peshawar var angrepet på Bacha Khan først og fremst av strategisk betydning, forteller Harpviken. Universitetets grunnlegger opprettet partiet Awami National Party (ANP), et pashtunsk nasjonalistparti.

– Forenklet kan konflikten i grenseområdene mot Afghanistan sees som en kamp mellom pashtunske nasjonalister, ledet an av ANP, og radikale islamister frontet av ulike Taliban-fraksjoner, sier Harpviken.

Ikke støtte

Talibans sentralorganisasjon benektet å ha noe med angrepet å gjøre. Harpviken mener det er sannsynlig at undergruppen tok initiativet alene.

– Undergruppene i Taliban er små, mobile, og ikke spesielt avhengige av populær støtte. Noen ser på sivile, selv barn og ungdom, som legitime mål. Andre grupperinger har en langt mer avansert diskusjon. Dette kan være forklaringen på hvorfor sentralledelsen tar avstand fra angrepet, sier Harpviken.

Til tross for at Mansoor tok på seg skylden spekuleres det blant pakistanere i om India kan ha stått bak angrepet. Basit Khan mener det ikke det vil bli slutt på terroren i landet før den indirekte krigføringen mellom statene opphører.

– Konflikten mellom India og Pakistan er nærmest eksistensiell og preger mye av den politiske debatten i begge land. Det er ikke overraskende at mange i Pakistan legger skylden på erkerivalen India. Men i dette tilfellet tror jeg det handler om kampen om politisk oppslutning fra den pashtunske befolkningen, sier PRIO-direktøren.

Rekrutterer fattige

Tall fra UNESCO viser at analfabetisme er utbredt i Pakistan. 20 prosent av menn og 30 prosent av kvinnene i aldersgruppen 15 til 25 år kan ikke skrive og lese. Det er også et tydelig skille mellom byene og landsbygda.

– Uavhengig av hvilken samfunnsklasse man tilhører håper alle foreldre at barna deres får en god utdannelse, sier Basit Khan, som er fast bestemt på å fullføre mastergraden, selv om livet nå er satt på vent.

Han understreker at utdanning er essensielt for å hindre rekrutering til terrorgruppene.

– Det er ikke vanlige pakistanere som lar seg verve, men fattige tenåringer på landsbygda. Det er lettere for terroristene å manipulere ungdommer som mangler utdanning og legitime inntektskilder, sier studenten.

Protester: Mange pakistanere frykter for hva terrorangrep vil gjøre med landets sikkerhet og utdanningen deres. Bildet er tatt kort tid etter angrepet på Bacha Khan i Charsadda.
Protester: Mange pakistanere frykter for hva terrorangrep vil gjøre med landets sikkerhet og utdanningen deres. Bildet er tatt kort tid etter angrepet på Bacha Khan i Charsadda.