Saksøkte SiO og seiret

Audun Zeiner tok til retten da han ble sparket etter 24 år i SiO. Nå får han jobben tilbake.

Faksimile: Universitas utgave 29, 2015.
Faksimile: Universitas utgave 29, 2015.

I høst skrev Universitas om Audun Zeiner. Til tross for 24 år i ulike lederstillinger i Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) Mat og Drikke, fikk han brått sparken fra samskipnaden. Begrunnelsen Zeiner fikk servert var at bedriften måtte nedbemanne av økonomiske hensyn. Dette til tross for at de bare måneder tidligere hadde ansatt en person i en lignende stilling. Dette nektet Zeiner å finne seg i, og trakk arbeidsgiveren for retten. Saken var oppe i desember, og tirsdag falt den knusende dommen: Oppsigelsen var ugyldig.

Hevet hode

– Dette er en stor lettelse. Jeg er glad og litt matt..

Audun Zeiner har nettopp fått vite at saken er vunnet, og at han nå får jobben tilbake. Til tross for en lang og vanskelig rettsprosess bærer ikke Zeiner nag til bedriften. Han gleder seg til å komme tilbake i arbeid, og forventer at SiO kommer til å behandle ham korrekt.

– Å få jobben tilbake er deilig. Jeg kommer til å gå tilbake i jobb med hevet hode, sier han.

Enstemmig

Den enstemmige dommen ga Zeiner fullt medhold i at oppsigelsen var usaklig begrunnet. Retten fastslo at SiOs behandling av Zeiner hadde vært «lite skjønnsom», og pekte spesielt på måten han hadde fått beskjeden på. Som Universitas skrev i høst hadde Zeiner vært på vei inn i et møte da han hadde blitt stoppet av sjefen sin, administrerende direktør Per Christensen i SiO Mat og drikke. Inne på sjefens kontor hadde fått vite at stillingen hans skulle kuttes. I tillegg kom retten fram til til at vurderingen for oppsigelsen av Zeiner hadde skjedd på en uforsvarlig måte, uten hensyn til hans alder og ansiennitet.

Dommen beviser en ukultur i SiO. Samskipnaden er preget av lukkethet og mørklegging

Hedvig Svardal, Adun Zeiners advokat

Zeiner fikk i midlertid ikke medhold i kravet om erstatning for økonomisk tap. Han har nemlig vært sykemeldt siden oppsigelsen, og dermed fått sykepenger. Nå som han får jobben tilbake mister han heller ingen fremtidig inntekt.

Lite snakkesalig

Mannen som sparket Zeiner, administrerende direktør Per Christensen, var lite snakkesalig, og hadde få kommentarer til dommen.

– Det eneste jeg vil kommentere er at dommen tas til etterretning, sier han.

– Angrer dere nå på deres behandling av Zeiner?

– Jeg ønsker som sagt kun å kommentere at vi tar dommen til etterretning.

– Ukultur

Zeiners advokat, Hedvig Svardal, er atskillig klarere i talen. Overfor Universitas i høst omtalte hun SiOs oppførsel som «krenkende og uverdig». Tirsdag var hun svært fornøyd med Oslo tingretts dom, selv om de ikke fikk medhold i kravet om erstatning.

– Dette er en lykkedag for Audun. Det viktigste for oss var at han skulle få jobben tilbake. SiO Mat og Drikke er en bedrift han har lagt livsverket sitt i, sier hun.

Svardal er fortsatt kritisk til hvordan SiO har behandlet saken. Hun mener bedriften preges av manglende dialog og åpenhet.

– Dommen beviser en ukultur i SiO. Samskipnaden er preget av lukkethet og mørklegging. Alt SiO har gjort i denne saken har vært feil. De har behandlet Zeiner på en kritikkverdig og uakseptabel måte, sier hun.

birkth@universitas.no