Ekskluderes: Det finnes ikke retningslinjer som regulerer hva som skjer hvis en internasjonal student velges inn i et styre ved UiO, skriver Hans Christian Paulsen.
Ekskluderes: Det finnes ikke retningslinjer som regulerer hva som skjer hvis en internasjonal student velges inn i et styre ved UiO, skriver Hans Christian Paulsen.Studentparlamentet ved UiO

Inter­na­sjo­nale studenter utestenges fra beslut­nin­gene ved UiO

Styremøtene ved UiO er ikkje godt nok språklig tilpasset, mener Studentparlamentet.

Skal språk være avgjørende for om du kan sitte i et styre på Universitetet i Oslo? Studentparlamentet mener at alle som er tatt opp til studier ved UiO skal være kvalifisert til å sitte i styrene til universitetet. Styret ved økonomisk institutt er av en annen oppfatning, og vedtok på forrige styremøte at de ikke skulle tilpasse møtene språklig for en valgt internasjonal student.

Den engelskspråklige studentrepresentanten skal derfor sitte i styremøtene, uten mulighet til å følge diskusjonen eller forstå møtepapirene. Signalet fra styret til de studenttillitsvalgte på økonomisk institutt er at de i neste styreperiode vil ha en norskspråklig student.

Språklige tilpasninger er kanskje ikke effektivt eller behagelig. Men det er mye bedre enn å lukke øynene og utestenge internasjonale studenter.

Hans Christian Paulsen, nestleder ved Studentparlamentet ved UiO

Problemet er at det ikke finnes retningslinjer som regulerer hva som skjer hvis en internasjonal student velges inn i et styre. Det er langt på overtid at UiO får på plass retningslinjer som tar høyde for at vi er et internasjonalt universitet. Hvis ikke utestenger vi en betydelig del av studentmassen fra å påvirke sitt eget universitet.

Studentparlamentet vil ha retningslinjer som sikrer språklig tilrettelegging i styrer for engelskspråklige studenter. Ved valg av en engelskspråklig student kan arbeidsspråket i styrer kan endres til engelsk. Hvis ikke det er ønskelig eller mulig så skal styret ha tolk tilstede i styremøtet, i begge tilfeller skal møtepapirene oversettes til engelsk.

Språklige tilpasninger er kanskje ikke effektivt eller behagelig. Men det er mye bedre enn å lukke øynene og utestenge internasjonale studenter fra våre viktigste beslutningsorganer.