Indignert: HiOA-rektor Curt Rice mener at vi må møte internasjonale studenter på en helt annen måte enn vi gjør i dag. Arkivfoto: Hans Dalane-Hval
Indignert: HiOA-rektor Curt Rice mener at vi må møte internasjonale studenter på en helt annen måte enn vi gjør i dag. Arkivfoto: Hans Dalane-Hval

Advarer studenter mot å komme til Norge

Internasjonale studenter føler at de møter likegyldighet når de kommer til Norge, sier rektor Curt Rice.

–⁠ Jeg må innrømme at jeg sliter med å anbefale et semester i Norge til studenter fra andre land, skriver HiOA-rektor Curt Rice i et innlegg som i går ble publisert på det internasjonale nettstedet The Huffington Post.

I innlegget med tittelen Why international students should not come to Norway skriver Rice om erfaringene sine fra over to tiår i norsk akademia.

Hans dom er ikke nådig. Han er flau på Norges vegne, og mener at norske høyskoler og universiteter får bank av amerikanske institusjoner i arbeidet med å ta imot internasjonale studenter.

Har ikke skjønt tegninga

–⁠ Min erfaring er at internasjonale studenter i for stor grad blir overlatt til seg selv, utdyper han til Universitas.

Han mener at «vi» i Norge ikke helt har skjønt at integrering går begge veier, og at vi blir bedre av å tilpasse oss andre kulturer, både i klasserommet og ellers.

–⁠ Hvem er det som ikke har skjønt tegninga?

–⁠ Det gjelder både studenter og lærere. Vi må alle bli mer bevisst muligheten av å bli påvirket av andre kulturer.

Kulturen han sikter til handler blant annet om måten man snakker med medstudenter på og hvordan studenter forholder seg til læreren sin. Det handler om hvem som tar initiativet i klassen, språket som brukes og hvor langt man tar en debatt. Dette er kultur, ifølge rektor Rice.

–⁠ Når vi da får inn nye studenter fra andre kulturer, er det en mulighet for oss å oppleve noe annet her hjemme. Noen snakker om «internationalisation at home», jeg mener vi må ha «integration at home», sier han.

Med andre ord: Det er ikke bare internasjonale studenter som skal lære av oss, vi må også lære av studentene som kommer hit.

Les mer om høyskolens nye rektor: Høyskolen skal bli universitet, og akademia skal bugne av kvinner

Etterlyser en ny mentalitet

Curt Rice etterlyser derfor en ny mentalitet ved norske læresteder. Han mener Norge har mye å lære av hans fødeland, USA.

–⁠ I USA er de langt mer framoverlent når det kommer til rekruttering.

Han bruker rekrutteringen av norske studenter til universiteter som har en historisk forbindelse med Norge som et eksempel.

–⁠ De amerikanske institusjonene er utrolig kompetente. De kan alt av reglementene i Norge: de vet hvordan karaktersystemet og lånekassen fungerer. På den andre siden har vi i Norge en manglende kunnskap til skolesystemet i USA, sier han.

Den dårlige kunnskapen fører til unødvendige problemer for amerikanske studenter som kommer til Norge for å studere, og gjør oppfølgingen vanskeligere.

Rice vil likevel legge til at han mener det skjer mye godt internasjonalt arbeid ved høyskolen, og at det er mange som har gode intensjoner.

–⁠ Nå skal dessuten min prorektor for utdanning lede et stort internasjonaliseringsarbeid som skal snu steiner i hele organisasjonen, sier han.