Illustrasjon: Øivind hovland
Illustrasjon: Øivind hovland

Alle tårene i Tronsmoelva

Sutring på sosiale medier bør ikke hindre et sterkere universitet.

I mars måned fikk Tronsmo Bokhandel sagt opp sin leiekontrakt i lokalene ved Tullinløkka. Årsaken er at byggherren Entra vil rive gården og oppføre et 13 etasjers høybygg som skal romme Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Oppsigelsen av Tronsmos leiekontrakt har fyrt opp en rekke Tronsmokunder. Litteraturansvarlig i Dagbladet, Fredrik Wandrup, mener at den som ikke anerkjenner Tronsmo som «verneverdig naturherlighet» begår «kulturell vandalisme» og bør fordømmes på det sterkeste. Tronsmokunde Eyvind Fredriksen spør seg «hvorfor redde kloden hvis man ikke kan ta vare på Tronsmo?»

Les også: Kan måtte barbere signalbygg

Samtidig er Det juridiske fakultet i en uholdbar situasjon. I dag er fakultetet spredd på åtte forskjellige steder i byen, og trenger sårt et nytt bygg. Arbeidet med å samle fakultetet har pågått i en årrekke. Slik situasjonen er nå, fremstår Tullinløkka som det eneste reelle alternativet.

I veien for planene står altså Tronsmo. Den lille, uavhengige bokhandelen som sprang frem i 1973, som resultat av et felles engasjement fra venstresiden. Siden den tid har bokhandelen etablert seg som et kulturelt utskudd blant bokhandlene. Mange mennesker har hatt mye glede mellom de sammenklemte seksjonene og bokstablene på Tullinløkka. Det er med andre ord ikke noe galt med Tronsmos tilbud og innbydende shabbylook, men noen få menneskers ønske om en litt annerledes bokhandel kan ikke trumfe behovet for et samlet og forbedret universitet.

Noe av det første som skjedde etter at avgjørelsen om å kaste Tronsmo Bokhandel på dør var opprettelse av Facebookgruppen; «Vern Tronsmo, stopp Entra fra å rive Tullingården». Gruppen har i skrivende stund 11 346 likerklikk. Selv om Tronsmo er et etablert navn, har en stor del av bevaringsaktivistene trolig bare slengt seg på atter en tråd på sosiale medier, der en kan føle litt selvtilfredshet over å ha deltatt. Bokhandelen hevder de ikke kan flytte fordi omstillingen blir for stor. De evner ikke å se mulighetene som finnes andre steder, og samtidig kritiserer de Entra for ikke å sette av 20 millioner kroner til et husleiefond, kun for dem. «Husleien kan ta knekken på oss», har Tronsmos styreleder Bjørn Smith-Simonsen uttalt. Hvor blir det da av alle Tronsmo-kundene med smerte i hjertet, som ikke handler nok bøker til at deres elskede butikk kan betale markedspris på leien sin? Kanskje de ligger hjemme og handler, for bøkene finnes jo også på Amazon.

Les også: Leier lokaler for 2,4 milliarder

«Så lenge dette intellektuelle vannhullet får bestå, ser det ut til at alt annet må vike»

Fredrik Wandrup, litteraturansvarlig i Dagbladet, slapp det følelsesladde innlegget, «Beretningen om et varslet mord», dagen den skjebnetunge avgjørelsen ble tatt. Wandrup beskriver Tronsmo som et intellektuelt vannhull, og argumenterer med at de som foreslår denne rivningen ikke har peiling på kulturmangfold. Bokhandelen er altså ment for den kulturelle elite. Det at universitetet ønsker å forbedre kvaliteten på både forskning og utdanning ved denne sammenslåingen regnes ikke som et spesielt tungtveiende argument. Universitetet har for øyeblikket ingen bedre alternativer enn høybygget på Tullinløkka. Høybygget kan bedre juristutdanningen betraktelig fordi fakultetet blir en sterkere samlet enhet. Men så lenge dette intellektuelle vannhullet får bestå, ser det ut til at alt annet må vike.

Les også: Studentersamfundet på flyttefot

Når forhandlingene pågikk, kom det frem at Tronsmos leieforhold var temmelig gunstig – beliggenheten tatt i betraktning. Butikken sliter nå med å finne nye lokaler, og det er jo nettopp her problemstillingen ligger, i lokalene. Det er en viss ironi over klagestormens fokus på at de sjarmerende og «retro» omgivelsene blir borte, når den store variasjonen av bøker, som blir brukt som argument, kan oppstå et annet sted. Det intellektuelle vannet fra Tronsmo-vannhull-vannet vil mest sannsynlig finne en annen grop i Oslo by hvor det kan demmes opp. Men det fordrer at noen reiser seg fra sofaen etter å ha klikket «liker», og aktivt gjør noe for butikken de elsker.