Vil velge: Studentparlamentslederen ved UiO, Marianne Andenæs, ønsker at Universitetet fortsatt skal ha rektorvalg. Arkivfoto: Hans Dalane-Hval
Vil velge: Studentparlamentslederen ved UiO, Marianne Andenæs, ønsker at Universitetet fortsatt skal ha rektorvalg. Arkivfoto: Hans Dalane-Hval

Vil ha ansatte rektorer

Regjeringa ønsker nå at flere skal gå i HiOAs fotspor, og ansette framfor å velge rektor.

Tirsdag ble det klart hvem som blir Høgskolen i Oslos og Akershus (HiOA) første ansatte rektor.

Curt Rice kan framover få følge av flere og flere ikke-valgte rektorer.

Mener demokratiet består: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen tror ikke at det å gå bort fra rektorvalg vil undergrave studentenes og de ansattes mulighet for medbestemmelse.
Mener demokratiet består: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen tror ikke at det å gå bort fra rektorvalg vil undergrave studentenes og de ansattes mulighet for medbestemmelse.

Onsdag presenterte kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen stortingsmeldinga for strukturen i UH-sektoren. Regjeringa går inn for ansatt rektor for flere institusjoner enn i dag og skriver at de «mener at ekstern styreleder og ansatt rektor best legger til rette for rekruttering av den best kvalifiserte ledelsen og vil gå inn for at dette bør være hovedmodellen.»

Les også: Døren på gløtt for HiOAs universitetsdrøm

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) forteller at mener at det er flere fordeler ved å velge å ansette ledelsen framfor å velge den.

– Ansatt ledelse kan finne en person som er en god og kvalifisert leder for virksomheten, sier han.

Tillater fortsatt rektorvalg

Isaksen understreker likevel at det er mulig å beholde systemet med å velge rektor, for de som ønsker det.

– Det er en grunn til at vi foreslår en veldig moderat endring, som gir mulighet til å ha valgt ledelse dersom man ønsker det, sier han.

Kunnskapsministeren mener at det å ansette ledelsen, ikke nødvendigvis forringer studenters og ansattes mulighet til å være med å påvirke.

– Ansatte og studenter er representert for eksempel gjennom at de har styrerepresentasjon, det er den aller viktigste måten å inkludere dem på. Jeg tror nok ikke at studentene ved NTNU oppfatter at de blir mindre hørt enn for eksempel studentene ved UiO, sier han.

Vil velge ved UiO

Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo (SP UiO) har vedtatt at de ønsker valgt ledelse på universitets- og fakultetsnivå.

– Vi mener man skal fortsette med valgt ledelse på UiO. Det er viktig for å sikre institusjonens autonomi, men ikke minst demokratiske verdier, skriver SP UiO-leder Marianne Andenæs i en e-post til Universitas.

Hun legger likevel til at det bør være opp til de enkelte institusjonene selv å avgjøre om de vil ha valgt eller ansatt ledelse.

– Ulike organisasjoner trenger ulik ledelsesstruktur, skriver hun

Norsk studentorganisasjon (NSO) har ennå ikke tatt stilling til hva de mener om valgt versus ansatt rektor, men vil ta det opp på landsmøtet i midten av april.

– Nettopp fordi det er et så betent spørsmål, synes vi det er viktig med et godt grunnlag i organisasjonen, sier NSO-leder Anders Kvernmo Langset.