Lærer av feil: En del av Halldis Folkedals pensum er å lære hvordan man blir en god underviser. Folkedal mener at hun gjennom prosessen med fagplangruppen nå har lært hva hun ikke skal gjøre.
Lærer av feil: En del av Halldis Folkedals pensum er å lære hvordan man blir en god underviser. Folkedal mener at hun gjennom prosessen med fagplangruppen nå har lært hva hun ikke skal gjøre.

Vraket på grunn av læreren

Halldis Folkedal mistet prestisjeposisjon i Norsk kulturskoleråds fagplangruppe. Begrunnelsen er det ingen som vil vedkjenne seg.

–⁠ Jeg er dritforbanna. Noen har gått bak ryggen på meg, og de skal legge seg ganske flate før dette blir bra igjen.

Det sier den tretti år gamle danselærerstudenten Halldis Folkedal. Fredag 13. februar fikk hun en formell invitasjon til å bli med i fagplanutvalget til Norsk kulturskoleråd. Hun var stolt over å være førstekandidat innenfor sitt fagfelt. Den påfølgende mandagen fikk Folkedal imidlertid en SMS fra Norsk kulturskoleråd, der det stod at stillingen hennes var «frosset».

Grunnen var at Folkedal, som jobber heltid som kulturrådgiver i Norges største organisasjon for folkedans, i tillegg er deltidsstudent ved Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO).

–⁠ Begrunnelsen fra Norsk kulturskoleråd var at KHiO, på prinsipielt grunnlag syns det er problematisk at én representant i utvalget har studentstatus, samtidig som en annen representant er studentens lærer, forteller hun.

Folkedal sendte inn en formell klage til ledelsen ved KHiO for å få svar på hvorfor dette ble sett på som problematisk.

Ingen vil ta ansvar

Motstridende tilbakemeldinger har ifølge dansestudenten vært gjennomgående i hele prosessen. Hverken KHiO eller Norsk kulturskoleråd blir enige om hvem som har fått Folkedal kastet ut av fagplangruppen.

Dekan ved Balletthøgskolen, Suzanne Bjørneboe, var den som mottok studentens klage. Hun stiller seg uforstående til begrunnelsen for å fjerne Folkedal fra fagplangruppen.

–⁠ Kunsthøgskolen i Oslo har ikke noen prinsipielle forestillinger mot at studenter og lærere sitter i samme eksterne utvalg. Vi har ikke gjort noe for å problematisere dette, sier Bjørneboe.

Dekanen presiserer at det ikke er KHiO, men Norsk kulturskoleråds avgjørelse å frata studenten oppnevnelsen.

–⁠ Jeg ble oppmerksom på denne saken gjennom en klage fra studenten. Norsk kulturskoleråd ble kontaktet og opplyst om at KHiO ikke hadde noe å utsette på oppnevnelsen. Dette har vi ikke fått noe svar på enda, sier Bjørneboe.

Dekanen hevder at det heller ikke er den aktuelle læreren som har tatt kontakt med Norsk kulturskoleråd for å få fjernet studenten fra fagplanutvalget. Dette hevder også læreren på e-post overfor Universitas, men legger til at saken handler om avveininger rundt habilitet som ble foretatt uten direkte dialog med henne.

Bunner i henvedelse fre KHiO

Åste Selnæs Domaas, koordinator for kunst- og kulturfaglig arbeid i Norsk kulturskoleråd, forteller derimot at endringen i fagplangruppens sammensetning kommer på bakgrunn av henvendelser fra KHiO.

–⁠ Norsk kulturskoleråd har valgt å ta hensyn til at KHiOs representant i fagplangruppen signaliserte at det kunne oppstå mulige dilemmaer i en dobbeltrolle som veileder, om det også skulle sitte en i gruppa med studentstatus ved KHiO, sier Domaas.

Men Domaas stiller seg uforstående til at noen skal ha opptrådd uryddig.

–⁠ Vi i Norsk kulturskoleråd har hatt kontakt med vedkommende lærer som er representert i utvalget og rektor ved KHiO, sier Domaas.

Kjenner seg ikke igjen

Rektor ved KHiO, Cecilie Broch Knudsen, sier at hun først ble orientert om saken tirsdag morgen. Heller ikke hun har vært i kontakt med Norsk kulturskoleråd, og gjentar også dekanens utsagn om at høyskolen ikke har noe prinsipielt imot at studenter og lærere arbeider i det samme eksterne utvalget.

–⁠ Jeg har ikke hørt noe om at læreren har uttrykt at det ville være utfordrende å sitte i fagplanutvalget sammen med en student. Dette tror jeg heller ikke læreren ville hatt problemer med, ettersom hun er veldig profesjonell, sier Knudsen.

–⁠ Umyndiggjørende og rotete

Folkedal har mistet plassen sin i utvalget, selv om både representantene fra KHiO og Norsk kulturskoleråd nekter for at de har noe imot å ha henne der.

«Man kan ikke gi en prinsipiell begrunnelse uten å kunne forklare hva grunnlaget er.»

Halldis Folkedal

–⁠ Jeg sender ikke inn klage for å få igjen plassen, men jeg håper at de kan svare skikkelig for seg. Man kan ikke gi en prinsipiell begrunnelse uten å kunne forklare hva grunnlaget er, sier Folkedal.

Hun reagerer kraftig på både KHiOs og Norsk kulturskoleråds håndtering av saken.

–⁠ Fremgangen er umyndiggjørende overfor meg som fagperson. Det er rett og slett stygt gjort, sier hun.

–⁠ Dritforbanna

Uvisshet rundt begrunnelsen for Norsk kulturskoleråds avgjørelse har vært krevende for dansestudenten, som mener hun blir fratatt en gylden mulighet.

– Å arbeide i utvalget ville vært bra karrieremessig, men jeg ville også lært mye. Det er tross alt første gang det skal utarbeides en fagplan for kulturskolene, forklarer Folkedal.

Prosessen har kostet mye tid og krefter, og skapt en ubehagelig studietilværelse for folkedanseren. Hun kaller det horribelt at et en så viktig posisjon skal bli tatt fra henne uten at noen er villige til å ta ansvar.

–⁠ Jeg syns dette er kjempevanskelig. Resten av undervisningen ved KHiO er obligatorisk, og det sier seg selv at jeg sliter med å forholde meg til underviser- og studentrollen nå. Et alternativ jeg vurderer er å søke om fritak fra resterende undervisning, sier Folkedal.