Forslag: Slik skal det nye bygget se ut, men Riksantikvaren er skeptisk til om bygningen vil passe inn.
Forslag: Slik skal det nye bygget se ut, men Riksantikvaren er skeptisk til om bygningen vil passe inn.

Kan måtte barbere signalbygg

Forhandlingene om et nytt jussbygg på Tullinløkka går mot slutten, men Riksantikvarens høydekrav kan stikke kjepper i hjulene.

Planleggingen av jusstudentenes nye signalbygg på Tullinløkka i Oslo nærmer seg slutten. Det er bare ett problem: Bygget kan vise seg å være 8 meter for høyt.

Det er statlige Entra Eiendom som skal stå for oppføring av bygget, og har nå fremme en reguleringssak som ble sendt til Plan- og bygningsetaten i fjor sommer. I dette forslaget skal bygget være 50 meter høyt og på totalt 24.000 kvadratmeter. Arkitektkontoret MAD har utformet et kubeformet signalbygg, som med sine 13 etasjer vil være et blikkfang.

Les også: Studentersamfundet på flyttefot

8 meter for høyt

Men riksantikvaren protesterer på byggets høyde, volum og tilpasningen til de historiske bygningene på Tullinløkka. Makshøyde for bygg etter den nye kommuneplanen er 42 meter i dette området, 8 meter lavere enn Entras forslag. I riksantikvarens innsigelse heter det at de foreslåtte høydene «vil forrykke det visuelle tyngdepunktet i et nasjonalt viktig område». Det er avgjørende at «høyden begrenses og at nye store volumer skyves så langt bak i kvartalet som mulig».

«Vi er ikke imot et nytt bygg som sådan, og har forståelse for at Universitetet trenger større plass.»

Kari Larsen, saksbehandler hos Riksantikvaren

– Vi er ikke imot et nytt bygg som sådan, og har forståelse for at Universitetet trenger større plass, sier saksbehandler Kari Larsen hos Riksantikvaren.

Alternativ på 30 meter

Plan- og bygningsetaten i Oslo har fremmet et alternativt forslag hvor bygget er cirka 30 meter høyt, noe som er betydelig lavere. Riksantikvaren anbefaler at Plan- og bygningsetatens forslag videreutvikles.

Les også: Leier lokaler for 2,4 milliarder

Det Juridiske fakultet har i lengre tid hatt plassproblemer, og et nytt bygg vil være en løsning hvor alt samles under ett. Bygget vil være en del av området som betegnes som det nye «kunnskapskvartalet» og skal hovedsakelig huse byens jusstudenter.

Saksbehandler Kari Larsen er opptatt av at et nytt bygg skal passe inn blant de historiske byggene på Tullinløkka.

– Riksantikvaren skal sørge for å ivareta de historiske interessene i Tullinkvartalet. Med Nasjonalmuseet, Historisk museum og Universitetet som nabo, ønsker vi å ivareta plassen i sin helhet, sier Larsen.

Krevende reguleringssak

Universitetet i Oslo har vært i forhandlinger med Entra Eiendom om en leieavtale hvor Juridisk fakultet skal leie cirka 17 500 kvadratmeter i bygget. Denne avtalen er i prinsippet ferdigforhandlet og legger føringer for tilpasningen for studentene. Direktør i Eiendomsavdelingen ved Universitetet i Oslo (UiO), John Skogen, kan fortelle at det er en utfordrende reguleringssak.

– Det er krevende når det er et nybygg midt i Oslo sentrum, der historiske bygninger er involvert. Men det er ikke mer krevende enn det som er vanlig i slike saker, sier han.

Nå er det opp til bystyret og Plan- og bygningsetaten å fatte et vedtak. Avtalen mellom UiO og Entra må til sist også godkjennes i Kunnskapsdepartementet.

Det juridiske fakultetet startet prosessen med en ny løsning i 2010 og innledet et samarbeid med Entra Eiendom i 2011.

– Det er i og for seg ingen dramatikk i at Riksantikvaren fremmer innsigelse. Arkitektene ser på muligheten for å omdisponere arealene, slik at høyden kan bli noe lavere, sier direktør Skogen.

Svar til sommeren

Reguleringssaken skal behandles mot sommeren, og hvis planen blir vedtatt, skal det etterlengtede bygget stå ferdig i 2018-2019. Formann i Juristforeningen, Rasmus Nordbø, påpeker at et nytt bygg vil samle fakultetet og samtidig gi rom for flere faglige og utenomfaglige aktiviteter.

– Det vil også samle hele studentmiljøet. Heldigvis har vi ikke noe akutt behov for plass, men et nytt bygg blir bra når det kommer. Slike prosesser tar tid hvis det skal gjøres ordentlig, sier Nordbø.