Redd for juks: Professor ved Universitetet i Tromsø, Curt Rice (t.h.), er redd for at de foreslåtte endringene i finansieringen av høgskoler og universitetet kan åpne for pengejuks. Her sammen med forskningsdirektør i Statistisk sentralbyrå, Torbjørn Hægeland (t.v.), som har ledet ekspertgruppen som har utformet rapporten.
Redd for juks: Professor ved Universitetet i Tromsø, Curt Rice (t.h.), er redd for at de foreslåtte endringene i finansieringen av høgskoler og universitetet kan åpne for pengejuks. Her sammen med forskningsdirektør i Statistisk sentralbyrå, Torbjørn Hægeland (t.v.), som har ledet ekspertgruppen som har utformet rapporten.

Frykter forfatterkorrupsjon

En ny rapport foreslår endring i ordningen for finansiering av institusjoner for høyere utdanning. – Ordningen kan misbrukes, advarer professor Curt Rice.

– Forslaget ekspertgruppen har kommet med henger ikke på greip, sier professor Curt Rice ved Universitetet i Tromsø til Universitas.

Den 7. januar fikk kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen overlevert rapporten han i fjor bestilte om finansiering av høyere utdanning. Særlig ett av forslagene har fått professor Rice til å reagere: Mens en publikasjon i dag gir samme antall publiseringspoeng, uavhengig av antall forfattere, foreslår utvalget at det skal gis flere poeng med flere medforfattere (se faktaboks). Rice frykter dette vil friste til korrupsjon i form av forfatterinflasjon, ettersom lærestedene vil tjene på å kreditere flere forfattere til en publikasjon.

Sårbart system

– Dersom en stor gruppe arbeider sammen, er det ikke alltid klart hvem som skal listes opp som forfattere. Det nye forslaget vil påvirke denne beslutningsprosessen i favør av så mange medforfattere som mulig, sier Rice.

Leder for ekspertgruppen, Torbjørn Hægeland, mener dagens finansieringsmodell på mange måter fungerer godt.

– Men vi har noen utfordringer. Derfor gjør vi noen grep, sier han.

Hægeland mener man må kunne stole på forskermiljøet, og at det nye forslaget ikke er problematisk.

– Vi legger til grunn at vitenskapelige ansatte ikke er korrupte, sier Hægeland.

Skal oppfordre til samarbeid

Lederen av ekspertgruppa mener det er viktig å få fram at ordningen ikke finansierer enkeltpersoner, men institusjonene. Han mener også det er institusjonenes oppgave å fordele midlene internt.

– Jeg tror derfor ikke at insentivet til å ta med ikke-reelle forfattere er sterkt. Vi ønsker å premiere samarbeid og sampublisering, og det mener vi at vårt forslag er best til å gjøre, sier Hægeland.

Rice mener likevel at ordningen er problematisk, fordi flere institusjoner sender penger nedover i systemet, slik at forskningsgrupper kan oppleve sterk motivasjon til å øke poengproduksjonen sin.

– Forfatterinflasjon er en naturlig følge av et slik insentivsystem, sier Rice.

Uforståelig system

Rice kritiserer også det nye systemet for å være lite brukervennlig og usammenhengende.

– Forslaget ekspertgruppen legger fram sier først at en publikasjon er verdt et visst antall poeng. Deretter sier de at verdien endres med antall forfattere, sier Rice.

Han mener ekspertgruppen må holde seg til én variant, og kaller de to forslagene motstridende i sin natur. Rice etterspør et enkelt og forståelig system.

– Helst med ett nivå, der poengene deles mellom norske forfattere. Det vil belønne forskningsproduksjon og internasjonalt samarbeid.

På høring

Hægeland mener på sin side at den nye modellen vil stimulere til samarbeid, både nasjonalt og internasjonalt.

– Totalt sett mener vi at vårt forslag til finansieringssystem gir en forbedring fra dagens system, sier han.

Kunnskapsdepartementet (KD) avventer til høringsrunden 9. februar med å kommentere forslaget nærmere.