Ble filmet: Tore Bjørnland, leder for klinisk avdeling ved odontologisk fakultet ved Universitetet i Oslo (UiO), reagerte da en NRK-drone filmet inn gjennom vinduet. Det strider mot all form for personvern, sier han til Universitas.
Ble filmet: Tore Bjørnland, leder for klinisk avdeling ved odontologisk fakultet ved Universitetet i Oslo (UiO), reagerte da en NRK-drone filmet inn gjennom vinduet. Det strider mot all form for personvern, sier han til Universitas.

Pasient fikk dronesjokk

En intetanende tannlegepasient skrek av redsel da en drone fra NRK Brennpunkt dukket opp foran vinduet. –⁠ Brudd på god presseskikk, mener presseekspert.

Tore Bjørnland, fagleder ved Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo (UiO), ante fred og ingen fare da kollegaer ropte på ham fra en annen avdeling.

En pasient skrek av redsel da hun under behandling så en drone sveve utenfor vinduet.

Bjørnland reagerer på hendelsen, og forteller at pasienten ble fryktelig redd.

–⁠ Det er ulovlig å filme det som foregår på en avdeling med pasienter. Det strider mot all form for personvern, sier han.

Les også: Innrømmer ulovlig datalagring

Dronen returnerte

Da Bjørnland selv kom løpende for å se hva som foregikk, filmet dronen fortsatt utenfor behandlingsrommet.

–⁠ Den kom flyvende foran vinduet igjen, og filmet inn på avdelingen, sier han.

Gjennom vinduet så han at det sto fire menn på den andre siden av gaten, med styringsutstyret til dronen. Han løp ned trappene fra avdelingen som lå i fjerde etasje, for å finne ut hva som skjedde.

–⁠ De ville først ikke si hvem de var eller hva de holdt på med. De mente de hadde rett til å filme, og at jeg ikke hadde noe med å avbryte dem. En av dem var sarkastisk i måten han svarte meg på, sier Bjørnland.

Les også: Økende bekymring for personvernet

–⁠ Personvernsbrudd

Bjørnland ved Det odontologiske fakultet sier han ble veldig overrasket da det viste seg at det var personer fra NRK Brennpunkt som filmet inn gjennom vinduene.

– Å filme med drone gjennom vinduene er uansett merkelig praksis. Men det var personvernet til pasienten jeg reagerte på. At NRK hever seg over personvernet er bortenfor alle grenser, sier Bjørnland.

Universitetet skriver i et brev til NRK at de tar dronefilmingsepisoden svært alvorlig.

–⁠ Dette er et klart brudd med personvernet til pasienten. De har ikke lov til å filme pasienter, skriver universitetsdirektør Gunn-Elin Bjørneboe ved Universitetet i Oslo.

I brevet bes NRK om å slette opptakene. Universitetsdirektøren mener visning av opptakene er et brudd på både presseskikk, straffeloven og menneskerettighetskonvensjonen.

Beklager frykt og engstelse

Redaktør Odd Isungset i Brennpunkt beklager hendelsen. Han sier NRK ønsket å filme oversiktsbilder av området og at de hadde varslet Universitetet om dette.

–⁠ Jeg mener kameraet var lenger unna vinduet enn to tre meter. Vi ønsket ikke å filme bilder som gikk tett på pasienter. Men det er klart at vi filmer ulike utsnitt når vi gjør slike opptak, sier Isungset.

Etter å ha finstudert opptakene, mener han at de kun viser fasaden, og at det ikke er mulig å se mennesker på bildene. Isungset har sendt en kopi av opptakene til Universitetets ledelse.

Han er ikke enig med Bjørnland i at de som filmet først ikke vil si hvem de var og hva de drev med.

–⁠ NRKs ansatte presenterte seg. Vi var akkurat ferdig med opptakene og vi forklarte hva vi holdt på med, sier han.

Isungset forstår likevel at Universitetet reagerer.

–⁠ Det er beklagelig at våre arbeidsmetoder har skapt frykt og engstelse. Det ønsker vi ikke, og det har vi beklaget. Opptakene skal slettes, sier Isungset.

Slaktes av ekspert

Presseeksepert Svein Brurås ved Høgskolen i Volda mener Brennpunkt kunne blitt felt for brudd på god presseskikk.

–⁠ NRKs dronefilming er både brudd på god presseskikk og konkrete punkter i Vær varsom-plakaten. Det er det ikke tvil om, sier han.

Brurås peker spesielt på plakatens punkt 3.9 som handler om at mediene skal opptre hensynsfullt i den journalistiske arbeidsprosessen.

Benekter brudd

Isungset er uenig i at Brennpunkt har brutt god presseskikk.

–⁠ Pressens regelverk handler om hva som blir publisert, og opptakene skal ikke publiseres, sier han.

–⁠ Men Vær varsom-plakaten gjelder jo også selve arbeidsprosessen?

–⁠ Ja, for så vidt regulerer den hele prosessen, men jeg mener vi ikke har brutt god presseskikk. Om noen vil klage på våre arbeidsmetoder, må de gjerne det, sier Isungset.

–⁠ Likevel har dere beklaget hendelsen?

–⁠ Jeg beklager våre arbeidsmetoder i denne saken. Det betyr ikke at jeg mener vi har brutt pressens etiske regler.