Formann i FpUs fylkesstyre, Siri Ulleberg, og talsperson for Grønn Ungdom, Lage Nøst, strides om årsakene til at FrP-velgere vil jukse oftest.
Formann i FpUs fylkesstyre, Siri Ulleberg, og talsperson for Grønn Ungdom, Lage Nøst, strides om årsakene til at FrP-velgere vil jukse oftest.

Flest Frp-ere ville juksa

Fem prosent av Miljøpartiet de Grønnes studentvelgere ville jukset på eksamen, dersom de ikke ble tatt. Blant FrP-velgerne ville fem ganger så mange jukset.

«Ville du ha juksa på eksamen eller obligatoriske innleveringer hvis du hadde visst at du ikke ble tatt?» – Ja, svarer hver fjerde FrP-velger. Det er mer enn dobbelt så mange som gjennomsnittet på 12 prosent, og fem ganger så mange som blant MDG-velgerne. Det kommer fram i en undersøkelse Sentio har gjort blant studenter for Norsk studentorganisasjon (NSO) og Universitas denne måneden.

– Mer uærlige

– Undersøkelsen viser direkte at FrP-velgere er mer uærlige enn gjennomsnittet, og at MDG-velgere er mer ærlige, sier Frank Aarebrot, professor i sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen.

Aarebrot mener det kan være en sammenheng mellom resultatene og partienes ideologi.

– Mennesker med individualistiske ideologier vil kanskje jukse mer enn de med kollektivistiske holdninger, sier Aarebrot, som selv er Ap-mann.

Siri Ulleberg, formann i Oslo FpU, er ikke enig med Aarebrot.

– Resultatene kan skyldes at FrP-velgerne er de eneste som er ærlige i undersøkelsen.

Siri Ulleberg, formann i Oslo FpU.

– Juksere må tas

Professor og valgforsker Frank Aarebrot mener det er alt for milde straffer for juks.

– De som jukser burde kastes ut. Det eneste samfunnet kan stole på under ansettelser er sertifikatene fra skolene, sier professoren.

Han syns det er negativt at så mange som én av åtte studenter oppgir at de ville ha jukset dersom det ikke var fare for å bli tatt.

– Det er ille at såpass mange ville ha fremstilt seg som bedre enn de er når de skal ut i samfunnet, sier han.

Leder Ola Rydje i NSO er enig.

– Det er forferdelig at folk jukser. Jeg syns det er viktig at institusjonene har gode systemer for å ta jukserne, sier han.

jenny.tenmann@universitas.no

– Resultatene kan skyldes at FrP-velgerne er de eneste som er ærlige i undersøkelsen, sier hun.

– Logisk

Lage Nøst, talsperson for Grønn Ungdom, mener det virker logisk at FrP-velgere ville jukset mye oftere enn MDG-velgere ut ifra deres ideologiske synspunkter.

– Jeg tenker at de som velger å stemme MDG gjør det ut ifra en velutviklet rettferdighetssans, og et etisk sinnelag.

Han mener FrP ikke legger skjul på at de har et materialistisk grunnsyn.

– FrP er opptatt av at man skal prestere for å oppnå materialistiske mål. Mange MDG-velgere er mer opptatt av substansen i utdanningen. Å jukse vil dermed ha begrenset verdi for oss. Det er viktigere for oss å lære, sier han.

Ulleberg er uenig i at resultatene reflekterer materialistiske tendenser hos FrP-velgere, og tror dessuten ikke undersøkelsen er representativ.

– Jeg syns vi har fine verdier i FrP. Men Nøst får mene det hvis han vil, sier hun.

Flere menn, unge og privatskolestudenter

Undersøkelsen viser også forskjeller knyttet til kjønn, alder og skolevalg.

18 prosent av mennene i undersøkelsen svarer at de ville jukset hvis de hadde hatt muligheten, mot én av ti kvinner. Yngre studenter er dessuten mer villige til å jukse enn eldre studenter. Blant studenter ved private høyskoler er det mer enn to av ti som ville valgt å jukse på eksamen, altså nesten dobbelt så mange som gjennomsnittet.