Ødeleggende: Ellen Dalen i Norsk tjenestemannslag mener stipendiatene ved UiO underviser for mye, og at dette rammer forskningen.
Ødeleggende: Ellen Dalen i Norsk tjenestemannslag mener stipendiatene ved UiO underviser for mye, og at dette rammer forskningen.

Innrømmer lovbrudd

En postdoktor og en stipendiat ved juridisk fakultet jobbet til sammen over 1000 timer overtid, bare ett år etter at en lignende sak ble kalt «rutinesvikt«.

Gjentatte lovbrudd: For andre året på rad har Det juridiske fakultet brutt loven. Foto: Bjørn Erik Pedersen/Wikimedia Commons
Gjentatte lovbrudd: For andre året på rad har Det juridiske fakultet brutt loven. Foto: Bjørn Erik Pedersen/Wikimedia Commons

–⁠ I dette tilfellet har vi brutt loven. Våre rutiner har sviktet, sier dekan ved Det juridiske fakultetet (Jus) ved Universitetet i Oslo (UiO), Hans Petter Graver.

Det var fakultetet selv som på tampen av fjoråret varslet Arbeidstilsynet om at en stipendiat og en postdoktor hadde jobbet henholdsvis 448 og 648 timer overtid i 2013.

–⁠ Oppfatter du det som paradoksalt at juridisk fakultet, som utdanner folk til å håndtere rett og galt, bryter arbeidsmiljøloven?

–⁠ Det har vært kjent i mange år at Det juridiske fakultet er underbemannet, derfor utgjør eksterne timelærere 40 prosent av undervisningen her. Vi har mange dyktige stipendiater som ønsker å undervise og som opplever det som bittert ikke å få muligheten, sier Graver, og tilføyer:

–⁠ Det er riktignok ikke en unnskyldning for lovbruddet.

–⁠ Alvorlig

Det er ikke første gang en ansatt ved fakultetet jobber ulovlig mye overtid. I fjor skrev Universitas om en stipendiat som jobbet 414 timer overtid året før. Da beklaget fakultetet og opplyste at skrekkeksemplet skyldtes en rutinesvikt.

Tillitsvalgt for Norsk tjenestemannslag (NTL) ved UiO, Ellen Dalen, karakteriserer lovbruddene ved juridisk fakultet som svært alvorlige.

–⁠ Det er kritisk at juridisk fakultet hadde et liknende tilfelle i 2012 som de sa de skulle følge opp, og så skjer det samme igjen.

Dalen sier til Universitas at NTL nå vil gå nærmere inn på saken for å se om det finnes flere tilfeller av lovbrudd på juridisk fakultet.

Stort undervisningsbehov

Dalen mener at det på UiO er et altfor stort undervisningsbehov, og at dette problemet løses på feil måte.

«UiO finner alle mulige måter å dekke undervisningsbehovet på. Dette går ut over forskningen, som nettopp er hensikten med stipendiatstillinger.»

Ellen Dalen, tillitsvalgt for Norsk tjenestemannslag (NTL)

–⁠ UiO finner alle mulige måter å dekke undervisningsbehovet på. Dette går ut over forskningen, som nettopp er hensikten med stipendiatstillinger, sier Dalen til Universitas.

Dalen mener mange stipendiater har et ønske om å tilfredsstille sin arbeidsgiver ved å jobbe mye, men at det er forskningen både stipendiatene og UiO er mest tjent med.

Gjentatt rutinesvikt

Jusdekan Hans Petter Graver sier at det på fakultetet er mange personer som arbeider ved ulike avdelinger. Han mener at årsaken til at en slik overskridelse har skjedd igjen, er lite kontakt mellom disse avdelingene.

–⁠ Det har rett og slett ikke blitt fanget opp at personer har undervist for mye, sier Graver.

På spørsmål om hva som ble gjort etter den lignende hendelsen i 2012, nevner han ingen spesifikke tiltak.

–⁠ Vi trodde ting var på plass, men har altså ikke gjort tilstrekkelig arbeid, sier han.

Arbeidspress

Stipendiat ved Institutt for offentlig rett ved UiO Anine Kierulf sier til Universitas at hun ikke kjenner til den konkrete saken.

–⁠ Tror du ulovlig overtidsarbeid skyldes arbeidspress ved juridisk fakultet?

–⁠ Jeg opplever det ikke slik selv, men kjenner til andre som gjør det, sier Kierulf, og opplyser om andre ved juridisk fakultet som har fått gjentatte forespørsler om å undervise, til tross for at de allerede har sagt nei mange ganger.

Tidligere jusstipendiat ved UiO, Nils Christian Langtvedt, mener det gis for lite informasjon fra fakultetet om hvor mye stipendiater kan undervise.

–⁠ Jeg kjenner til at flere stipendiater har hatt problemer med å få tilsendt oversikt over gjenværende undervisningsplikt når de har blitt bedt om å påta seg mer undervisning, sier Langtvedt.

Han sier også at juridisk fakultet har problemer med å håndtere hvordan undervisningstimer skal beregnes.

–⁠ Her er kommunikasjonen fra fakultetets side vag, fortsetter Langtvedt.

–⁠ Skjevt styrkeforhold

Juridisk fakultet skriver i brevet til Arbeidstilsynet at stipendiaten og postdoktoren er ansatt i særlig uavhengige stillinger (se faktaboks). Jusstipendiat Anine Kierulf mener at denne betegnelsen er misvisende. Dette fordi man som stipendiat har klare plikter og må tilpasse seg arbeidsvirkeligheten slik den faktisk er.

–⁠ Dette ansettelsesforholdet brukes på en måte som bærer preg av et skjevt styrkeforhold, sier Kierulf.