Snakk om det: – Først og fremst må studenter ta erfaringene sine på alvor. Det er utrolig viktig at studentene vet at de ikke har gjort noe galt. De må finne noen de kan prate med, sier sosiolog Gunilla Carstensen.
Snakk om det: – Først og fremst må studenter ta erfaringene sine på alvor. Det er utrolig viktig at studentene vet at de ikke har gjort noe galt. De må finne noen de kan prate med, sier sosiolog Gunilla Carstensen.

–⁠ Studenter utsatt for trakas­se­ring

Den hierarkiske strukturen i akademia gjør studenter spesielt utsatt for trakassering, mener forsker.

Les også kronikk om dette temaet.

31 av 1000 studenter oppgir at de har opplevd seksuell trakassering i forbindelse med studier, kommer det fram i Sentios nye undersøkelse gjort for Norsk studentorganisasjon (NSO) og Universitas. Antallet fordeler seg likt på kvinner og menn.

Gunilla Carstensen, sosiolog ved Høgskolan Dälorna i Sverige, er en av de få i Norden som har forsket på seksuell trakassering i akademia. Hun sier studenter er utsatt.

–⁠ Kvinner kan ofte se seg selv som medskyldige eller delaktige i trakasseringen. Det skapes en enorm skyldfølelse hos den som blir trakassert. Dette skjer spesielt i den hierarkiske strukturen i akademia, sier Gunilla Carstensen, sosiolog ved Høgskolan Dälorna i Sverige.

Det finnes ingen norsk forskning på problemet i akademia, som gjør det vanskelig å kartlegge hvor stort omfanget er. Carstensen beklager at det er få studenter som tør å stå fram.

–⁠ Hvordan kan man gjøre det lettere for studenter å prate om seksuell trakassering?

–⁠ Først og fremst må studenter ta erfaringene sine på alvor. Det er utrolig viktig at studentene vet at de ikke har gjort noe galt. De må finne noen de kan prate med, sier Carstensen.

Gråsoner

Carstensen mener seksuell trakassering og krenkelse er sterkt tabubelagt.

–⁠ Dette er et typisk fenomen som finnes og som er kjent, men det er kjempevanskelig å prate om. Jeg tror universitetene og høyskolene erkjenner problemene, men at det finnes en stor gråsone.

Carstensen påpeker at institusjonene har en plikt til å forebygge og håndtere seksuell trakassering og krenking. Hun foreslår at de kan sende ut et spesifikt spørreskjema om studentmiljøet en gang i mellom, og i det inkludere spørsmål om seksuell trakassering og krenking.

Mørketall

Ifølge Sentio-undersøkelsen befinner de fleste som har opplevd trakassering seg i Oslo og Akershus. En av de ansvarlige for rapporten, Arve Østgaard, påpeker at det kan være snakk om store mørketall.

–⁠ Hvis man hadde spurt om man kjenner noen andre som har opplevd seksuell trakassering, hadde man fått andre svar, sier han.

Dette støttes av Carstensens forskning, som viser at man ikke ønsker å identifisere seg med offerrollen. Derfor kan det være vanskelig å innhente korrekt statistikk om slike tema.

–⁠ Men dette er den metoden vi har for å få svar på spørsmål om sensitive tema, forklarer Østgaard.

Bekrefter tilfeller av trakassering

I februar 2013 fikk UiO på plass sitt første studentombud. Marianne Høva Rustberggard bekrefter at hun har mottatt saker om seksuell trakassering i relasjonen mellom student og ansatt, men ønsker ikke å konkretisere dette på grunn av taushetsplikten.

–⁠ Jeg kan ikke svare for hvordan dette er på UiO generelt, men det er en gjennomgående tilbakemelding fra studenter som kommer til meg at de frykter represalier, sier Rustberggard.

–⁠ Hvilke rettigheter har studenter når det kommer til seksuell trakassering?

–⁠ I stor grad det som UiO har bestemt at skal være rettighetene. Studenter har, ved lov, ikke samme vernet som ansatte har gjennom arbeidsmiljøloven. Varsler en arbeidstaker om kritikkverdige forhold, som for eksempel seksuell trakassering, skal man ikke bli utsatt for gjengjeldelse. UiO har sagt at også studentene skal ha dette vernet, sier Rustberggard.

Nå håper hun at studenter som er utrygge på disse tingene kan komme til henne. Der kan de få råd, støtte og hjelp i en eventuell varslingsprosess. Det er også mulig å varsle anonymt.

–⁠ Det å være student er en forbigående fase, så insentivene for å si fra forsvinner kanskje. «Jeg biter det i meg og blir ferdig», tenker kanskje noen. Det er ikke bra. Jeg håper å bedre det rettslige vernet av studentenes læringsmiljø, sier studentombudet.