Hun er Norges første student­ombud

Marianne Høva Rustberggard skal ta fatt på de vanskeligste sakene og hjelpe studentene ut av umulige tvister. Hun ruster nå opp til stillingen som studentombud.

Studentombudet starter sin virksomhet 1. februar 2013. Marianne Høva Rusberggard er klar for å sette inn storoffensiven for at studentene skal få øynene opp for tilbudet.

–⁠ Jeg ønsker å bidra til trygghet i studenttilværelsen. Studentene skal vite at jeg er der for dem, og at de ikke står alene. Synlighet og tilgjengelighet er viktig for at det skal bli et lavterskeltilbud som alle kan benytte seg av.

I sitt ess

Hun er er utdannet jurist og har jobbet som styreleder i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus det siste året. Tidligere har hun vært engasjert i studentpolitikken i ulike verv.

–⁠ Hvorfor valgte tilsettingsutvalget deg?

–⁠ Det får de svare på. Jeg føler meg veldig heldig som har funnet en jobb der jeg kan bruke hele meg, både utdannelsen, erfaringen jeg har og interessen for studentenes rettigheter, sier Høva Rustberggard.

Hun er foreløpig ordknapp om visjoner og planer, men lover å komme tilbake med mer når hun begynner i stillingen over nyttår.

Heftig begeistret

Madelen Sjøgren er studentenes representant i tilsettingsutvalget. Hun sier det er en totalvurdering av erfaring og personlige egenskaper som gjorde at Høva Rusberggard ble ansatt.

–⁠ Marianne er en veldig åpen og flott person. Det er lett å få kontakt med henne. Hun kommer til å ta studentenes problemer på alvor. Jeg har virkelig tro på at hun vil gjøre en god jobb, sier en entusiastisk Sjøgren.

Mandat til å hjelpe

Studentombudet får forme stillingen selv, men rapporterer til rektor i spesielt alvorlige saker. I mandatet står det at studentombudet skal være en uavhengig bistandsperson som har som oppgave å gi studentene råd og hjelp i saker der studentene har tatt opp eller ønsker å ta opp forhold knyttet til sin studiesituasjon. Studentombudet skal påse at sakene får en forsvarlig og korrekt behandling og at studentenes rettigheter blir ivaretatt.