Her utvises flest for fusk

Det utvises flere studenter for juks i Oslo enn ellers i landet. Humanistene og realistene troner på juksetoppen.

Det viser nye tall Universitas har samlet fra forskjellige utdanningsinstitusjoner i Norge.

I løpet av årets vårsemester har 28 studenter blitt utestengt for juks ved Universitetet i Oslo (UiO).

Tilsvarende tall fra Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) viser at 16 studenter ble utestengt som følge av juks.

Til sammenligning har Universitetet i Bergen (UiB) kun reagert med utestengning i tre saker i samme periode.

På NTNU i Trondheim er tallet enda lavere. Hittil i år har det kun vært to fuskesaker ved universitetet. Begge er fortsatt under behandling og reaksjonen på disse er derfor ikke bestemt.

Selv når utvisningssakene regnes i forhold til det totale antallet studenter på hver enkelt institusjon, utestenger NTNU og UiB bare en brøkdel av antallet som utestenges i Oslo. Dette tilsvarer lignende tall fra samme periode i fjor.

Har ingen forklaring

Studiedirektør ved UiO, Monica Bakken, kan ikke si noe sikkert om hvorfor det er en forskjell mellom universitetene.

–⁠ Det har jeg ingen forklaring på. Jeg kan bare svare for UiO, men vi jobber systematisk med dette. Det gjelder både forebyggende arbeid og å fange opp fusk, sier Bakken.

–⁠ Tror du det er forskjell i arbeidsmetoder som gjør at UiO tar flest juksere?

–⁠ Jeg vil tro at alle jobber noenlunde likt med dette, så jeg har ikke noe godt svar på hvorfor det er slik.

Bakken vektlegger informasjon og opplæring som tiltak mot fusk.

–⁠ Vitenskapelig redelighet er en kompetanse og en ferdighet vi vil at våre studenter skal ha etter endt utdanning. Studenter på alle nivåer skal følge spillereglene.

Humanister fusker mest

Ifølge tall fra UiO er det studenter fra Det humanistisk fakultet (HF) og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (Mat-Nat) som står for størstedelen av fuskesakene de siste ti årene.

Studenter har blitt funnet skyldig i juks 265 ganger siden 2002.

HF-studenter står for over 37 prosent av de som er funnet skyldig, selv om de i 2012 kun utgjør 22,5 prosent av studentene ved UiO.

Studenter fra Mat-Nat står på sin side for over 34 prosent av sakene og utgjør 17,3 prosent av den totale studentmassen.

Til sammenligning står tredjeplass på lista, jusstudentene, for bare litt over 11 prosent av sakene.

–⁠ Bedre rustet

Selv om antallet utestengninger er lavt mener viserektor for utdanning ved UiB, Kuvvet Atakan, at det nå innrapporteres flere fuskesaker.

–⁠ Det er mulig at det var en del underrapportering tidligere, men vi mener vi har kontroll på dette nå og det er vi glade for, sier han.

Atakan har ikke noe klart svar på hvorfor det utestenges færre ved UiB, men forteller at det finnes retningslinjer på hvordan universitetet skal reagere.

–⁠ Det er generelle retningslinjer som blant annet går på prosentvis likhet i oppgaver. Likevel må alt bli behandlet individuelt og det er viktig å få med alle aspekter. Vi vil ikke utøve et strengt regime uten at det er grunn til det, sier han.

Kraftig økning

Universitetet i Stavanger (UiS) har sammenlignet med i fjor hatt en kraftig økning i antall utestengelser. I år melder de om 14 utvisningssaker, mot tre i fjor. Juridisk seniorrådgiver ved UiS, Dennis Aske, mener økningen er delvis tilfeldig, men at det også kan skyldes økt bruk av plagieringskontrollprogram.

Ifølge ham er det mange ulike grunner til at stavangerstudentene jukser.

–⁠ Når det gjelder fusk i eksamenslokalet så har mange forklart at de har brukt flere eksamensforsøk allerede og strøket. Andre har forklart at arbeidspresset er for stort og at de ikke har klart å forberede seg til eksamen, sier han

Aske peker også på at kulturforskjeller kan være en medvirkende årsak.

–⁠ I en del tilfeller har de også forklart at å fuske på eksamen er mer akseptert i den kulturen de kommer fra, og at konsekvensene dersom de blir oppdaget ikke er så alvorlige som i Norge.