UiO-studenter blant landets tregeste
UiO-studenter blant landets tregeste

UiO-studenter blant landets tregeste

Mindre frafall og raskere fullføring er kunnskapsminister Kristin Halvorsens viktigste mål for høyere utdanning. Blant de dårligste i klassen er Universitetet i Oslo.

Tirsdag ble årets tilstandsrapport for høyere utdanning presentert i Høgskolen i Oslo og Akershus’ lokaler i Pilestredet.

Rapporten viser at den høye andelen studenter som faller fra underveis i studieløpet ikke har blitt redusert de siste ti årene. Kunnskapsminister Kristin Halvorsen var selv til stede under presentasjonen. Hun er ikke i tvil om hva som bør prioriteres fremover.

– Det viktigste for meg i denne rapporten er tallene for gjennomstrømning av studenter på bachelornivå. Jeg ser at vi har et stykke å gå på dette punktet, sier Halvorsen til Universitas.

UiO blant landets dårligste

Ved Universitetet i Oslo (UiO) var antallet bachelorstudenter som gjennomførte studiene på normert tid i 2011 bare 24 prosent ifølge rapporten. Det plasserer UiO blant de svakeste i landet på dette området, i selskap med blant andre Høgskolen i Nesna og Samisk høgskole.

Også når det gjelder frafall fra bachelorutdanningene kommer UiO dårlig ut. Nærmere 40 prosent av studentene slutter på studiet før de har fullført graden. Tallene skremmer UiO-rektor Ole Petter Ottersen.

– Jeg syns det er svært trist at UiO ligger så langt nede på denne listen, sa han under sitt innlegg tirsdag.

Ottersen medgir videre at det ikke er til å stikke under en stol hva problemene består i.

– Studentene avlegger i snitt for få studiepoeng per år. For mange bachelorstudenter slutter før de er ferdige. Det er det ingen tvil om.

Ole Petter Ottersen, rektor ved Universitetet i Oslo (UiO).

– Studentene avlegger i snitt for få studiepoeng per år. For mange bachelorstudenter slutter før de er ferdige. I tillegg bruker masterstudentene for lang tid, oppsummerer han.

Han mener imidlertid at ikke hele problemet kan spores tilbake til UiO.

– Det er vanskelig å si hva som kan tilbakeføres til institusjonen og hva vi kan forbedre. Vi vet at det er problemer med en del registrering av tall, sier han.

Foreløpig stille om innstramninger

Universitas skrev i februar om universitetsledelsens kontroversielle forslag om å skjerpe kravet til studieprogresjon til 20 studiepoeng per semester, noe som ville bety utkastelse av 4700 studenter. Forslaget var ment nettopp som et tiltak mot den lave studentgjennomstrømningen ved institusjonen.

Inga Bostad, prorektor ved UiO, vil foreløpig ikke kommentere utviklingen i saken.

– Vi ikke har fullført saksbehandlingen ennå, sier hun.

Upålitelige tall

Tilstandsrapporten fra Kunnskapsdepartementet inneholder for første gang tall på gjennomføring og frafall på individnivå. Halvorsen mener at den er et godt utgangspunkt for arbeidet med å bedre gjennomstrømningen i høyere utdanning.

Til tross for stor tro på grunnlaget rapporten gir for videre arbeid, understreker Halvorsen at tallene ikke er entydige. Sverre Rustad, avdelingsdirektør i KD, medgir også at deler av rapporten kan være upålitelige.

– Det er slik både på grunn av manglende registreringer fra lærestedene om antallet fullførte bachelorgrader, og fordi det er vanskelig å regne med studentene som bytter studieretning underveis. Reelt frafall er lavere enn tallene som er oppgitt i rapporten, sier han.