Ønsker flere kvinner: Rektor ved Markedshøyskolen, Trond Blindheim, her flankert av førsteamanuensis Helene Moe og høyskolelektor Øystein Dahle, anerkjenner at det er en overvekt av menn i fagstaben ved skolen, men sier han ønsker seg flere kvinner.
Ønsker flere kvinner: Rektor ved Markedshøyskolen, Trond Blindheim, her flankert av førsteamanuensis Helene Moe og høyskolelektor Øystein Dahle, anerkjenner at det er en overvekt av menn i fagstaben ved skolen, men sier han ønsker seg flere kvinner.

Vil ikke stemples som gutteklubb

Kvinnene inntar akademia. Men ved BI, NHH og Campus Kristiania holder mannsbastionene stand.

Bare 28,5 prosent av de faglig ansatte ved handelshøyskolen BI i 2011 var kvinner. Det gjør dem til verstinger sammenlignet med andre skoler i sin størrelsesorden, viser tall fra Database for statistikk om høgre utdanning (DBH).

Enda færre kvinner var det blant de faglig ansatte på Campus Kristiania (CKM). Der var bare 18,5 prosent kvinner.

Til sammenligning var 43,2 prosent av de faglig ansatte ved Universitetet i Oslo kvinner i 2011, og hele 66,8 prosent ved daværende Høgskolen i Oslo.

Ikke et problem

Rektor ved Markedshøyskolen ved Campus Kristiania, Trond Blindheim, forteller at de aktivt leter etter kvinner, men at de har få kvinnelige søkere på de faglige stillingene ved skolen.

– Når vi trenger nye faglige medarbeidere, går vi gjennom våre nettverk og lager lister med mulige kandidater. Oftest er det dessverre flest menn på disse listene, og når vi utlyser stillingen er også de mannlige søkerne i stort flertall.

Han tror det hele er tradisjonelt forankret.

– Det er noe med «født sånn eller blitt sånn». Kvinner har tradisjonelt satt omsorg i høysetet, og kanskje valgt en utdanning som kan sammenstilles med det, pedagogisk utdannelse eller helseutdannelse.

– Ser du det som et problem at dere har så få kvinner som faglig ansatte?

Vi ønsker selvfølgelig flere kvinner inn i fagstaben.

Trond Blindheim, rektor ved Markedshøyskolen, Campus Kristiania

– Jeg opplever det ikke som noe kjempestort problem. Det viktigste er jo at vi har kvalifiserte fagfolk i auditoriene, men vi ønsker selvfølgelig flere kvinner inn i fagstaben.

Flere meritterte menn

Blindheim legger ikke skjul på at de ønsker seg flere fagkvinner på skolen, men at jobben alltid går til den mest erfarne søkeren. I fagene på Markedshøyskolen er det oftest en mann.

– Det vil jo alltid være den mest meritterte kandidaten som får jobben, sånn må det være i akademia. Vi teller søkernes forskningsartikler og bøker. Men hvis kandidatene stiller likt, foretrekker vi kvinnen, basert på likestillingsstrategien vår, forteller Blindheim.

– Hva er denne likestillingsstrategien?

– Vi praktiserer såkalt moderat kjønnskvotering, det vil si at vi ansetter en kvinne fremfor en mann dersom den formelle kompetansen på søkerne ellers er lik. Dette gjør vi for å balansere arbeidsmiljøet. Vi vil jo ikke risikere å ende opp som en gutteklubb.

Få kvinner

Ved Norges Handelshøyskole (NHH) var også godt under en tredjedel av de faglig ansatte kvinner i 2011, med en kvinneandel på 26,5 prosent.

Rektor ved NHH, Jan I. Haaland, forteller at de arbeider med å ansette flere kvinner til fagstaben på skolen.

– Vi jobber systematisk med å øke kvinneandelen i faglig stab på NHH, men det er en kjensgjerning at det er relativt få kvinner i rekrutteringsbasen til vitenskapelige stillinger i økonomisk-administrative fag.

– Leter dere spesielt etter flere kvinner når dere ansetter for å balansere kjønnsforskjellen på skolen?

– Det letes etter kvinnelige kandidater ved nytilsetting, og det legges til rette for at kvinnelige ansatte skal kvalifisere seg til toppstillinger. Ett resultat av dette er at andelen kvinnelige professorer har økt de siste årene, selv om det fremdeles er en lav andel, forteller rektor Haaland.

Etter gjentatte henvendelser lyktes det ikke Universitas å få noen kommentar fra handelshøyskolen BI i denne saken.