SYNLIGE: Øyvind Berdal og Mari Berdal Djupvik kappes om å lede Norsk studentorganisasjon. Begge vil gjøre organisasjonen mer synlig i media.
SYNLIGE: Øyvind Berdal og Mari Berdal Djupvik kappes om å lede Norsk studentorganisasjon. Begge vil gjøre organisasjonen mer synlig i media.

NSO-ledelsen kan bli blå-blå

Kampen om Norges tyngste studentverv er i gang. Lederen av Studentparlamentet i Oslo savner en kandidat fra venstresiden.

Det er beklagelig at ikke venstresida stiller med en lederkandidat.

Stian Skaalbones

Mari Berdal Djupvik og Øyvind Berdal kjemper begge om ledervervet i Norsk Studentorganisasjon (NSO). Berdal-navnet er ikke den eneste likheten mellom kandidatene. Begge vil gjøre NSO mer synlig i media dersom de vinner ledervalget på landsmøtet i slutten av april. Begge vil at NSO skal prege valgkampen fram mot neste stortingsvalg. Begge vil redusere medlemskontingenten fordi NSO har for mye penger på bok. Begge vil at NSO heller skal drive lobbyvirksomhet mot politikere, enn politisk aktivisme.

Men hva er egentlig forskjell mellom kandidatene?

Personlighet

– Vi er forskjellige som personer. Djupvik er mer direkte. Jeg tror jeg er inkluderende og enkel å ta kontakt med, sier Berdal.

Djupvik er enig.

– Vi er spissere og tydelige på UiO, der jeg kommer fra, sier hun.

En annen forskjell mellom kamphanene er at Djupvik politisk har ståsted på høyresiden, mens Berdal ikke vil avsløre sine politiske sympatier.

Frykter høyredreining

Også en av nestlederkandidatene, André Almås Christiansen, har bakgrunn fra Høyre. Dermed er det en mulighet at NSO får en helblå ledelse etter landsmøtet.

– Det kan bli problematisk i prinsipielle saker, for eksempel spørsmålet om skolepenger, sier Stian Skaalbones, leder for Studentparlamentet ved UiO.

– Men de har jo vedtak i organisasjonen som de må forholde seg til. Hvis de får mye definisjonsmakt til å skape ny politikk, kan det bli problematisk, sier Skaalbones. Han synes det er beklagelig at venstresiden ikke har klart å stille noen lederkandidat.

Hva frykter du med en blå studentpolitikk?

– UiO er opptatt av gratisprinsippet og sosial utjevning, og vi vil ha tiltak for likestilling. Det blir det lite av med et høyrevridd NSO, sier Skaalbones.

Ønsker spillerom

Lederkandidat Djupvik avviser at NSO vil forlate prinsippet om gratis utdanning dersom hun blir leder. Hun ønsker derimot at NSOs leder og arbeidsutvalg skal ha større handlingsrom for å kunne være mer synlig i media.

– Her må vi gjøre noen grep. Jeg ønsker meg et romslig arbeidsprogram slik at arbeidsutvalget får spillerom. Hvis landsmøtet vedtar en veldig detaljert politikk, vil det begrense mulighetene til å delta i debatter og komme med utspill, sier Djupvik.

– Går det mot en blå overtakelse av NSO?

– Nei. Jeg og Anders Almås Christiensen har begge et blått verdigrunnlag, men vi har en politikk i NSO som vi må forholde oss til, og det har jeg ett års erfaring med. Så det er jeg god på, sier hun.

Blå retorikk

Motkanditaten til Djubvik, Øyvind Berdal, mener representantene i arbeidsutvalget må være bredt sammensatt.

– Det å ha en ledelse som står til høyre i politikken vil kunne merkes på retorikken, men de må forholde seg til vedtak i organisasjonen. Da blir det viktig med solide vedtak, sier Berdal.

– Djupvik har vist sterke politiske farger, og ikke alle studenter stemmer blått. NSO-lederen skal representere nesten 200 000 studenter fra hele det politiske spekteret. For meg handler det om studenter og studentpolitikk, sier han.

Universitas kjenner til at internasjonalt ansvarlig i NSO, Daniel Massie, også er aktuell for ledervervet. Han skal foreløpig befinne seg i tenkeboksen. Det lyktes ikke Universitas å komme i kontakt med Massie tirsdag.