OPPGITTE: En nåværende medisinstudent Universitas har vært i kontakt med er oppgitt over måten hun blir behandlet på av administrasjonen på MED. Flere studenter og tidligere studenter Universitas har pratet med forteller det samme.
OPPGITTE: En nåværende medisinstudent Universitas har vært i kontakt med er oppgitt over måten hun blir behandlet på av administrasjonen på MED. Flere studenter og tidligere studenter Universitas har pratet med forteller det samme.

Maktesløse medisinstudenter

Ifølge mange studenter ved Det medisinske fakultet gjør administrasjonen og ledelsen på fakultetet studiene svært vanskelige for dem. Dekanen mener fakultetet følger regelverket.

For to uker siden meldte Universitas om en student som fikk trusler om utkastelse fra utdannelsen sin om hun ikke sluttet å kontakte studieadministrasjonen.

Universitas har siden blitt kontaktet av studenter som forteller om uhyggelige møter med administrasjonen og ledelsen ved Det medisinske fakultet (MED).

– Hvis du er likt av folkene på toppen på fakultetet kan du gå gjennom studiene uten å kunne så mye, men hvis du kommer i ulage med dem, får du problemer, sier en tidligere profesjonsstudent i medisin til Universitas.

Hjelpesløs

Den nevnte studenten forteller at hun følte seg helt hjelpeløs i sitt møte med administrasjonen og ledelsen ved fakultetet.

– Da jeg var medisinstudent gikk jeg på alle obligatorisk timer og kurs. Forelesningene som ikke var obligatoriske, dro jeg ikke på – jeg leste i stedet. På grunn av dette meldte noen medstudenter fra til administrasjonen, noe som gjorde at jeg ble overvåket, forteller den tidligere studenten.

At denne særlige overvåkingen fant sted ble ikke studenten informert om før et møte hun hadde med administrasjonen i 2006.

– Da jeg møtte denne personen i administrasjonen, påsto hun at jeg hadde kranglet med lærerne mine og ikke møtt opp til obligatorisk undervisning. Da jeg spurte lærerne mine om de hadde sagt noe sånt om meg, sa alle nei, sier den tidligere medisinstudenten

Konflikten eskalerte, hun kom i flere konflikter med administrasjon og ledelsen og følte seg overvåket av sine medstudenter. Til slutt bestemte hun seg for å la saken ligge.

– Jeg ville ikke miste mer tid. Jeg var jo maktesløs. Hva skulle jeg liksom gjort, spør hun oppgitt.

– Helt texas

En tidligere stipendiat som forsket ved MED opplevde ifølge ham selv at veilederen brukte resultatene hans på en konferanse. Dette gjorde hun etter sigende uten tillatelse og før han selv hadde publisert resultatene.

Stipendiaten klagde til dekan ved MED, Frode Vartdal.

– Han tok aldri klagen seriøst, og tok aldri saken videre, forteller den tidligere stipendiaten.

Veilederen til den tidligere stipendiaten ønsket hele tiden å stå som medforfatter av hans resultater, noe den tidligere stipendiaten mener reglementet forteller at hun ikke har rett til.

– Vartdal mente likevel at veilederen kunne stå som medforfatter. Slik jeg oppfattet det ut fra det han sa, var at regelen bare var en mal, mens sedvaner ved MED var langt viktigere enn enhver lov og regel, sier han.

Forskningen hans er ennå ikke blitt ferdigstilt, noe han mener i stor grad skyldes konflikten med Universitetet, og han forteller at han har hatt flere uhyggelige samtaler med dekanen.

De tror at de ikke er i Norge. Det er ingen lover eller regler som gjelder der.

tidligere stipendiat, Medisinsk Fakultet, UiO

– Det er helt texas. De tror at de ikke er i Norge. Det er ingen lover og regler som gjelder der, mener den tidligere stipendiaten ved fakultetet.

Konfliktfylt fakultet

Studentene Universitas har vært i kontakt med beskriver arrogante holdninger hos ledelse og administrasjon ved medisinsk fakultet.

En student som nå er halvveis i sitt profesjonsstudie i medisin, og forteller om det hun kaller en årelang kamp med administrasjonen på fakultetet.

I tredje semester strøk hun på en såkalt OSCE-eksamen (stasjonsbasert eksamen) fordi hun ikke fikk innvilget tilrettelegging, og dermed ikke fikk nok tid til å besvare spørsmålene. Hun måtte derfor gå om igjen et semester.

– Jeg har aldri blitt behandla på den måten som jeg ble av konsulenten vi må forholde oss til på MED før. Jeg føler han ikke tar noe av det jeg sier seriøst, og om vi ønsker å klage på måten vi blir behandlet på, vil ingen høyere opp i systemet høre på oss. De henviser oss bare tilbake til konsulenten. Det vil i praksis si at samme person som vi klager på må behandle klagen vår, forteller studenten.

Studenten går fortsatt på profesjonsstudiet, og vet at hun må forholde seg til administrasjonen på fakultetet.

– Jeg vet at jeg må kontakte dem igjen, men det er noe jeg virkelig kvier meg for. Jeg utsetter det hele tiden.

Mener de bistår studentene

Universitas spurte hva dekan ved MED, Frode Vartdal, synes om at studentene opplever at flere av konsulentene avviser dem, er lite behjelpelige og at noen studenter har strøket på eksamen av grunner de mener kunne vært løst med hjelp av konsulentene.

Vartdal ønsket ikke å snakke med Universitas på telefon, men sendte en e-post med følgende svar:

– Studieseksjonen ved Det medisinske fakultet gjør sitt beste for å bistå våre studenter. Det er ingen, så vidt vi vet, som har måttet gå om igjen et semester på grunn av manglende assistanse fra våre studiekonsulenter.

På anklagen om at han har avvist klage om plagiat, forteller han at den gjeldende saken ble avsluttet for mange år siden.