GIR SEG IKKE:Rektor Kari Toverud Jensen står fast ved at HiOA skal bli et universitet, men hun er ikke sikker på at det blir i 2014.
GIR SEG IKKE:Rektor Kari Toverud Jensen står fast ved at HiOA skal bli et universitet, men hun er ikke sikker på at det blir i 2014.

Kritisk for universitetsplanene

I en intern risikovurdering slår HiOA fast at Høgskolen sannsynligvis ikke innfrir myndighetenes universitetskrav innen 2014. Nå kan planene bli utsatt.

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) ligger dårlig an på to av tre viktige kriterier som må oppfylles for å nå målet om universitetsstatus innen 2014. HiOA regner sannsynligheten som høy for at de ikke skal klare å publisere nok forskning eller utdanne mange nok doktorgradsstipendiater. Det fremgår av en risikorapport som Høgskolen selv har skrevet.

Høgskolen skriver at dette kan få alvorlige konsekvenser for målsetningen om å bli universitet. Både når det gjelder forskningspublisering og utdanningen av doktorer har HiOA en lavere aktivitet enn gjennomsnittet for høyskolesektoren. Og de ligger langt bak de nyetablerte universitetene i Agder, Nordland og Stavanger.

Utelukker ikke utsettelse

Rektor ved HiOA, Kari Toverud Jensen, hevder hun ikke er så opptatt av når Høgskolen blir universitet, så lenge den blir det.

– Om vi blir universitet innen 2014, 2015 eller 2016 er ikke så viktig. Men universitetsstrategien er uendret og den holder vi oss til, sier Toverud Jensen.

– Høgskolen har skrevet ned tre viktige mål som må oppnås for at dere skal kunne bli et universitet i 2014. Vil dere klare å oppnå disse målene?

– Vi er nå i en kartleggingsfase, for å avklare hva som gjenstår for å oppfylle kriteriene.

– Dere skriver i en risikovurdering at det er stor sannsynlighet for at dere ikke skal klare målsettingen om å uteksaminere 15-20 doktorgradsstipendiater hvert år?

– Det er en utfordring. Det som er risikovurderingen er at hvis ikke denne målsettingen oppfylles så kan det være kritisk når det gjelder søketidspunktet.

Usikkerhet om mål

– I deres egen rapport står det at det er stor sannsynlighet for at dere ikke skal klare to av tre viktige mål for å kunne bli universitet innen 2014?

– Vi skal oppfylle disse målene, spørsmålet dreier seg om når vi oppfyller dem. Vi skal ikke løpe 800 meter, vi skal løpe maraton, og dette er et skritt på veien. Vi vet at det tar tid å utdanne doktorer. Men vi jobber mot å oppnå disse målene.

– Det ser dårlig ut for universitetsplanene til Oslofjordalliansen og Innlandsuniversitetet, går det samme veien med HiOAs universitetsplaner?

– Nå er vi én institusjon.

Ja?

– Ja. Det går ikke samme vei med våre planer. Planene er godt forankret i de to tidligere institusjonene og i styret. I de to tilfellene du nevner er det tre forskjellige institusjoner som vurderte om de skulle samles. Det byr på helt andre utfordringer enn for oss som er én institusjon.

Finansieringstrøbbel

– Høyskolene i Stavanger, Bodø og Agder har blitt universiteter. Nå klager de på for dårlig finansiering. Vil ikke dette også kunne skje med dere?

Finansieringen vil alltid være en utfordring. Det er en reell bekymring. Men det er en bekymring uavhengig av om man er høyskole eller universitet.

Kari Toverud Jensen, rektor ved HiOA

– Finansieringen vil alltid være en utfordring. Det er en reell bekymring. Men det er en bekymring uavhengig av om man er høyskole eller universitet.

– Lederen av Stortingets Kirke, utdannings og forskningskomité, Marianne Aasen (AP), har tidligere sagt til Universitas at dere ikke nødvendigvis vil få mer midler selv om dere blir universitet. Så når dere planlegger å bruke mer av deres eksisterende midler på forskning, må vel det gå utover andre deler av høyskolen?

– HiOA har et mål om å bli bedre på det vi er gode på nå, og det er bachelorutdanningene. Men vi mener at ved å styrke det sammenhengende utdanningsløpet gjennom master og phd så vil vi også styrke bachelorutdanningene. Det å bli universitet er bare et middel i målet om å bli bedre på det vi allerede er gode på i dag.

– Men hvordan vil dere bli bedre på disse tingene ved å bli universitet?

– Det å bli universitet er en døråpner internasjonalt. Det vil også gjøre oss bedre på å imøtekomme samfunnets behov. Som universitet står du mye friere til å kunne opprette nye studier, og det er viktig for å imøtekomme samfunnets behov for nye typer kunnskap.

Svekket bachelorutdanning

– Henning Warloe fra Høyre sier at bachelorutdanningen i Stavanger ble svekket da de ble universitet, vil ikke dette også kunne skje med HiOA?

– Jeg kjenner ikke til situasjonen i Stavanger, men det kan godt være at det stemmer. Jeg mener imidlertid at vår universitetsdannelse ikke vil svekke bachelorutdanningene. Tvert i mot tror jeg utdanningene vil bli styrket gjennom å bli mer forskningsbaserte.

– Bente Thorsen (FRP, KUF) sier på sin sida at vi har mange nok universiteter i Norge?

– Jeg er uenig med henne i det. Vi er landets tredje største institusjon innenfor høyere utdanning målt i antall studenter. Derfor mener jeg at vi har et godt grunnlag for å kunne bli et universitet.

– Hvor stor sannsynlighet er det for at dere må utsette universitetsplanene til etter 2014?

– Min mening er at universitetsstatusplanene er realistiske. Tidspunktet er ikke så viktig. Det viktigste for oss er å bli en enda bedre høyskole på veien mot å bli et universitet. Vi er ikke så opptatt av det 2014-målet nå.

– Dette var et klart mål før, er det ikke det lenger?

– Målet om å bli universitet i 2014 ble satt før endringene av tilsynsforskriften til NOKUT. Kravene er blitt strengere nå, og det endret noe av premissene. Det viktigste for oss er at vi oppfyller kravene, ikke når vi gjør det.

– Studentene ved HiOA er kritiske til universitetsplanene?

– Jeg vil si at studentene utviser sunn skepsis. Ledelsen og studentene har samme mål, men vi er litt uenige om hvordan disse målene skal oppnås. Studentene er bekymret for bachelorutdanningene, men jeg opplever at vi har en god dialog med studentene.